Under dagen kommer deltagarna få fördjupa sina kunskaper i arbetsmiljö och effektiv stallskötsel för en bättre ekonomi och attraktivare arbetsgivare. Det kommer även diskuteras gödselhantering och import av stråfoder. Medverkar gör bland annat Margareta Bendroth, rådgivare på Hushållningssällskapet, och Joakim Hedvall, landsbygdsutvecklare hos Växjö kommun.

Dagen är gratis men en avgift på 100 kr tas ut för mat och fika.

Anmäl dig senast den 28 augusti, läs mer HÄR.