Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), Svensk Travsport och LRF finansierar tillsammans med Högskolan Dalarna, ATG och Svenska Mässan en satsning för att utveckla en statistikmodell för hästnäringen. Målet är att via en så kallad Business Intelligence (BI) modell beskriva hästnäringens samhällsekonomiska effekter nedbrytbara mellan geografiska områden, olika inriktningar och användningsområden av hästen.

– Att vi lyckats dra igång arbetet med att utveckla en statistikmodell för hästnäringen är en stor framgång för alla inblandade organisationer, säger Lotta Folkesson, ordförande LRF Häst. Vi kommer att i framtiden få en betydligt bättre kunskap gällande utveckling och trender inom svensk hästsektor. Särskilt utvecklingen inom hästföretagande är en mycket viktig faktor att ha koll på och avgörande för vårt arbete inom LRF.

– Vi vet att hästnäringen har betydande samhällsekonomiska effekter, men det är ännu delvis oklart för oss hur det skiljer sig över landet och mellan olika delar av näringen. Vi är mycket nöjda att nu kunnat inleda detta samarbete med Högskolan Dalarna för att få fram såväl bättre statistik som möjligheten att kontinuerligt kunna uppdatera denna, säger Stefan Johanson, vd HNS.

Samarbetspartners i projektet är också Sveriges Lantbruksuniversitet, Jordbruksverket och Svenska Ridsportförbundet.

För ytterligare information:

Lotta Folkesson, ordförande LRF Häst

Tel: 070-351 96 97

E-post: lotta.folkesson@lrf.se

Stefan Johanson, vd HNS

Tel: 08-627 21 85

E-post: stefan.johanson@nshorse.se