Dagen fokuserar på vilka förutsättningar ni behöver för att utveckla era företag och hur era visioner för framtiden ser ut. Målet är att påbörja arbetet med att definiera och sätta agendan för vilka frågor vi i Bodens kommun bör arbeta med för att främja möjligheterna till utveckling.

Du hittar hela inbjudan och programmet till dagen HÄR.

Anmäl dig senast den 7 maj HÄR.