Skatteverket har nyligen publicerat ett ställningstagande med en omtolkning av begreppet ”beskattningsbar person”. Skattejuristerna Jan Kleerup och Urban Rydin går igenom innehållet i ställningstagandet och kommenterar det ur hästföretagarens perspektiv.

Läs mer om träffen och hur du kopplar upp dig för att lyssna, HÄR.