Hästnäringen i siffror är ett verktyg som skattar hästnäringens bidrag till samhällsekonomin. Verktyget bygger på en modell framtagen av Högskolan Dalarna som utifrån konsumtionen av olika kategorier varor och tjänster kopplade till hästnäringen samt utifrån antalet hästar i landet och deras fördelning ger hästnäringens bidrag till BNP, antalet sysselsatta i hästnäringen och annan intressant information. 

Webbinariet hålls den 7 maj kl 14,00-15,30 och du kan anmäla dig ända fram till att det startar.

Anmäl dig här