2022

Information om Skatteverkets ställningstaganden om beskattningsbar person

De två senaste informationsträffarna hölls den 24 och 28 januari 2022. Information om Skatteverkets ställningstagande om beskattningsbar person har varit huvudfrågan vid dessa informationsträffar, och skatteexperterna Urban Rydin och Jan Kleerup har informerat om hur branschen gemensamt arbetar med frågorna och även erbjudit viktig vägledning till deltagarna.

Här hittar du presentationsmaterialet från informationsträffarna.

2021

Webinare om djurhälsoförordningen

Djurhälsoförordningen (AHL) trädde i kraft den 21 april 2021. Sedan dess har sista dag för registrering av anläggningar flyttats fram till den 1 oktober 2021. Innan förordningen trädde i kraft hölls digitala informationsträffar om vad den innebär. Den sista i en serie av tre träffar finns inspelad och går att se via länken nedan.

Informationsträff om djurhälsoförordningen

Webinarie om hästföretagande i pandemin

Ett inspirationswebinarium där de småländska hästföretagarna Victoria Almgren och Christina Kjellson berättar om hur de har fått ställa om under pandemin.

Så klarar hästföretagare pandemin

Branschseminarium beskattningsbar person

I april 2021 publicerade SKV ett nytt ställningstagande kring beskattningsbar person och moms. Branschen har gemensamt via ett samarbete mellan LRF Häst, Svensk Travsport och Svensk Galopp arbetat för att föra en dialog med SKV om effekterna av ställningstagandet och tillämpningen av detsamma. Detta informationsmaterial utgör underlag för de två informationsträffar som branschen gemensamt arrangerade vid två tillfällen i juni 2021. Träffarna anordnades med syftet att informera om innehållet i ställningstagandet och branschens syn på och uppfattning om detsamma.

Läs mer i informationsmaterialet

Juridik och tillstånd

Som hästföretagare finns det en hel del krav, regler och olika tillstånd att förhålla sig till. Vid den här hästföretagarträffen fokuserades på att reda ut vilka tillstånd som behövs, när de behövs och vilka kontroller som kan komma att utföras på en hästgård. 

Ladda ner presentationerna från träffen:

Kvalitetsmärkt hästverksamhet

Juridik och tillstånd

Juridik och bygglov

Länsstyrelsen - tillstånd

Hållbar hästnäring – informationsträffar om miljömässig hållbarhet i hästverksamhet

LRF Häst har i samverkan med HNS arrangerat fem informationstillfällen om miljömässig hållbarhet. I webbinarierna som genomförs under sommar/höst 2021, läggs fokus på vad vi gör och kan göra för att minska vårt klimatavtryck och vår näring sätts in i ett större sammanhang. Detta bryts sedan ner i olika nivåer och avslutas med matnyttiga tips in i vardagen. Syftet med informationsträffarna är att dels erbjuda kunskapshöjande insatser för våra hästföretagare inom området miljömässig hållbarhet, men också – inte minst viktigt – göra oss alla påminda om att vi bidrar till en hållbar framtid genom en medveten hållbar hästnäring. 

Presentation från webbinarie om hästgödsel

 

imageqbetm.png