Kontaktpersoner

I Hästföretagarcentrum finns representanter ifrån LRF Häst, Ludvig & Co, HNS samt riksanläggningarna Flyinge, Strömsholm och Wången.

Erica Lindberg

LRF Häst

Anna Sundin

Ludvig & Co

Carl Dyrendahl

Föräldraledig - Ludvig & Co

Elin LeeApple

Hästnäringens Nationella Stiftelse