Hästföretagardagar    

2/5 Stockholm - Kurs i kompetensbaserad rekrytering

14/5 Boden

4/6 Stockholm - Kurs i arbetsrätt

Arbetsmiljöträffar

Just nu finns inga nya träffar inplanerade.

 

 

Listan uppdateras i takt med att fler datum blir klara.

Tidigare  hästföretagardagar och arbetsmiljöträffar t.o.m. 180630

 

Vill du arrangera en träff om arbetsmiljö eller hästföretagande i din region? Kontakta Carl Dyrendahl:
carl.dyrendahl@lrfkonsult.se 0346-297 07

Träffarna finansieras genom projektet Utvecklat hästföretagande för nya jobb och finansieras via projektmedel från Landsbygdsprogrammet. LRF är genom LRF Häst huvudsökande och genomför projektet tillsammans med Hästföretagarcentrum (LRF Häst, Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), Hästnäringens Riksanläggningar (HRA) och LRF Konsult). HNS regionala koordinatorer och personal från LRFs regionkontor står för arrangemangen.