Hästföretagardagar    

Sörmland, Hedenlunda, 31 januari 2018

Listan uppdateras i takt med att fler datum blir klara.

Arbetsmiljöträffar, preliminärt planerade

LRF Småland, 25 januari 2018

LRF Västerbotten, 14 februari 2018

LRF Dalarna, 15 mars 2018

Wången, 22 mars 2018

LRF Gävleborg, april

Flyinge, 17 april 2018

 

 

Strömsholm, 9 maj 2018

Listan uppdateras i takt med att fler datum blir klara.

Vill du arrangera en träff om arbetsmiljö eller hästföretagande i din region? Kontakta Carl Dyrendahl:
carl.dyrendahl@lrfkonsult.se 0346-297 07

Träffarna finansieras genom projektet Utvecklat hästföretagande för nya jobb och finansieras via projektmedel från Landsbygdsprogrammet. LRF är genom LRF Häst huvudsökande och genomför projektet tillsammans med Hästföretagarcentrum (LRF Häst, Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), Hästnäringens Riksanläggningar (HRA) och LRF Konsult). HNS regionala koordinatorer och personal från LRFs regionkontor står för arrangemangen.