Projektet ”Utvecklat hästföretagande för nya jobb” erbjuder information till hästföretagare inom viktiga företagarfrågor anpassade specifikt för hästnäringen och omfattar till exempel skattefrågor, nya eller förändrade regelverk, arbetsmiljöfrågor, frågor kring ekonomistyrning, marknadsföring, affärsmodeller, ledarskap och kompetensförsörjning. Genomförandet av aktiviteterna inom projektet sker i samverkan med såväl LRFs regioner som med våra samarbetspartners inom Hästföretagarcentrum (HNS, Ludvig & Co, Flyinge, Ridskolan Strömshom och Wången). Under åren 2021-2022 inriktas en del av projektet på att ta fram ekonomiska nyckeltal för hästföretagare, för att erbjuda ytterligare verktyg för hästföretagare att utveckla sin verksamhet.

Ny kunskap, erfarenhetsutbyte och nätverkande är samtliga viktiga ingredienser för att främja verksamhetsutveckling och entreprenörskap. Fram till 2020 var hästföretagarträffarna fysiska och regionalt arrangerade vilket har givit tillfälle för olika intressenter och organisationer kring hästföretagande att kroka arm och bidra till att bilda och utveckla plattformar för regional branschutveckling. Från och med 2020 erbjuds av naturliga skäl digitala och därmed i större utsträckning rikstäckande aktiviteter.

Syftet med projektet, att bidra till företagsutveckling för att skapa förutsättningar för nya jobb, är en viktig del i Hästföretagarcentrums gemensamma erbjudande till dig som är hästföretagare.

Hästföretagardagar 2022

Datum Tema
22-01-24 & 22-01-28 Skatteverkets ställningstagande, del2
22-03-17 Hållbart hästföretagande
22-04-07 Lönsamt hästföretag
22-05-05 Kunskapsdag inom hästnäringen
22-05-10 Framtidens hästföretagare
22-05-17 Hästföretagare i oroliga tider
22-06-08 Prispengar och moms
22-06-20 Hästföretagare i oroliga tider

 

Hästföretagardagar 2021

Datum Tema
21-05-25 Hästföretagare i pandemin
21-06-09 & 21-06-14 Skatteverkets ställningstagande
14/6, 17/6, 7/7 -21 Hästar, vall och bete
21-06-22 Hållbar hästnäring
21-08-30 Hållbar hästnäring, del 2
21-09-03 Juridik och tillstånd
21-09-06 Hållbar hästnäring, del 3
21-09-15 Hästföretagande
21-09-20 Hållbar hästnäring, del 4
21-09-27 Hållbar hästnäring, del 5
21-11-02 Stallmiljö och yttre miljö
21-12-15 Mekanisering och effektivisering i häststall

 

Mer information från genomförda träffar 2021-2022

Se en digital informationsträff om djurhälsoförordningen som finansierats inom projektet.

Här kan du läsa om vad som erbjudits inom projektet under 2019 och tidigare.

Fler utbildningar från Hästföretagarcentrum