– Jag fick frågan och tackade ja eftersom jag gärna hoppar på saker som kan ge ytterligare en dimension i verksamheten. Det är både intressant och viktigt att utveckla sig mot morgondagens krav.

Fördel att kunna visa att man är en seriös organisation

Kvalitetsmärkt Hästverksamhets inriktning på arbetsmiljö tycker Lotta Löfstrand tillför något som tidigare saknats i andra system. Det som också är nytt med märkningen är att den omfattar hela hästbranschen, inte bara ridskolor.

– Jag hoppas att de som söker sig till hästverksamheter blir kräsnare när de väljer arbetsgivare och då är en certifiering värdefull för oss arbetsgivare.

– Det är ju också en fördel att inför medlemmar och kunder kan visa att vi är en seriös organisation, internt bygger det stolthet.

Viktigt att avsätta tid för utveckling

Ibland medför certifieringar ökad administration, så har det inte varit på Örebro Fältrittklubb.

– Vi jobbar redan mycket med den typen av frågor, så för oss har det inte inneburit något merarbete. För den som är ny i det här blir det kanske en ökad arbetsbörda, inledningsvis. Men det gäller att se vilka mervärden det ger.

Lotta Löfstrand ser certifieringen som ett verktyg i verksamheten.

– Man är ofta så upptagen med det operativa. Men det är viktigt att varje år avsätta tid till utveckling. Överhuvudtaget behöver man lyfta blicken och jobba mer strategiskt.

Kontrollbesöket som görs på anläggningen tycker hon man ska betrakta som ett rådgivningstillfälle om det skulle vara så man inte skulle ha nått upp till alla krav.

Vi behöver skilja på hobby och affärsverksamhet

Hästföretagandet generellt får ibland dras med att inte betraktas som en professionell näringsverksamhet. Det kan vara myndigheter, beslutsfattare och allmänheten som sätter en hobbystämpel på verksamheten.

Det finns en utvecklingspotential hos många att jobba mer affärsmässigt, menar Lotta Löfstrand. Ofta består en klubb av ett ideellt ben och ett professionellt och det är viktigt att det senare drivs just professionellt.

– Det är ju heller ingen slump att den hippologiska utbildningen är tre år. Det räcker inte med ett intresse för att hålla på med hästar. Man måste skilja på hästen som intresse och att jobba med hästen yrkesmässigt. Vi i branschen måste hjälpas åt att skilja på hobby och affärsverksamhet.

Därför tycker hon att det är bra med en märkning som visar på att man tar verksamheten på allvar och får ett kvitto på det. Så Lotta Löfstrand kommer absolut ansöka om certifiering i det nya systemet.

– Att vi är seriösa när det gäller lagar och regler ska premieras och synas!

Eva Åström