Nationell strategi för hästföretagande är ett nytt grepp med start 2018, ett branschgemensamt samarbete som samlar majoriteten av hästnäringens organisationer med siktet inställt på 2030. Samtliga är initiativtagare och medverkar i den breda dialogen som föreligger de ställningstaganden som presenteras i strategin.

Med hästföretagande avses produktion av varor och tjänster i hästnäringen i syfte att generera ekonomiskt överskott. Branschen har utvecklingspotential och det gemensamma arbetet leder mot visionen. Det har under första halvåret 2018 hållits dialogmöten i storforum och inspel har inhämtats från hästföretagare med hjälp av intervjuer och enkäter, olika delar av strategin har bearbetats i arbetsgrupper och strategin har varit ute på remiss vid flera tillfällen. Välkommen att del av publikationen här till höger!

 

blobid0.png

 

Initiativtagare Nationell strategi för hästföretagare:

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF Konsult (numera Ludvig & Co), Hästnäringens Nationella Stiftelse, Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången, Hästnäringens Yrkesnämnd, Jordbruksverket, Hushållningssällskapet, Svensk Travsport, Svenska Ridsportförbundet, Ridskolornas Riksorganisation, Svenska Islandshästförbundet, Western Riders Association of Sweden, Brukshästsorganisationernas Samarbetskommitté, Swedish Warmblood Association, Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen, Sleipner, Svenska Hästavelsförbundet, HästSverige, Stiftelsen Hästforskning, Sveriges Lantbruksuniversitet, Göteborgs Universitet, Hästföretagarforum, Hästföretagarna, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Distriktsveterinärerna, Distriktshovslagarna och Hästen i Skåne

Har du frågor eller funderingar?

Vi svarar gärna!

Carl Dyrendahl, projektledare LRF Häst, carl.dyrendahl@ludvig.se

Erica Lindberg, chef LRF Häst, erica.lindberg@lrf.se

Lotta Folkesson, ordf. LRF Häst, lotta.folkesson@lrf.se