Lotta Folkesson fick vid Hästdelegationens möte i juni 2016, förnyat förtroende att leda LRF Häst ytterligare ett år. Maria Lejon är vice ordförande och representerar Svenskt Travsport i hästdelegationen. Hästdelegationens sammansättning från och med 1/1 2017 ser du nedan.

Hästdelegationen består av följande representanter:

 • Lotta Folkesson (ordförande) Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
 • Maria Lejon (vice ordförande) Svensk Travsport (ST)
 • Maria Sundin, Svenska Ridsportförbundet (SvRF)
 • Åse Ericson, Svenska Islandshästförbundet (SIF)
 • Ingemar Alin, Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen (ASVT)
 • Titti Jöngren, Svenska Hästavelsförbundet (SH)
 • Annika Bergman, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
 • Lennart Gustafsson, Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté (BRUNTE)
 • Björn Nilsson (WRAS)
 • Eva Netterberg (RRO)
 • Stefan Johanson, Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) (adjungerad)

Ledamöterna har en mandatperiod på 12 månader och Hästdelegationen ska sammankallas minst fyra gånger per år. Hästdelegationen ansvarar även för godkännande av nya medlemmar i LRF Häst.

Vidare ska LRF Häst och Hästdelegationen, på uppdrag av LRFs riksförbundsstyrelse, företräda LRF i hästfrågor och föra LRFs talan i Sverige och internationellt.

LRFs riksförbundsstyrelse beslutar i policys och näringspolitik som är branschöverskridande och Hästdelegationen har här en rådgivande roll.

En person leder den operativa verksamheten och har resurser från LRFs linjeverksamhet till sitt förfogande.