Lotta Folkesson fick vid halvårsskiftet 2022, förnyat förtroende att leda LRF Häst ytterligare ett år. Lennart Gustavsson fick även han förnyat förtroende som vice ordförande och representerar BRUNTE i hästdelegationen. Hästdelegationens sammansättning från och med 1/7 2022 ser du nedan.

Hästdelegationen består av följande representanter:

Ledamöterna har en mandatperiod på 12 månader och Hästdelegationen ska sammankallas minst fyra gånger per år. Hästdelegationen ansvarar även för godkännande av nya medlemmar i LRF Häst.

Vidare ska LRF Häst och Hästdelegationen, på uppdrag av LRFs riksförbundsstyrelse, företräda LRF i hästfrågor och föra LRFs talan i Sverige och internationellt.

LRFs riksförbundsstyrelse beslutar i policys och näringspolitik som är branschöverskridande och Hästdelegationen har här en rådgivande roll.

En person leder den operativa verksamheten och har resurser från LRFs linjeverksamhet till sitt förfogande.