Hästar förändras ständigt på in- och utsidan av olika anledningar. De kan inneha fel i sin anatomi som inte direkt inverkar på hästens funktionsduglighet men kan också ådra sig beteende- eller rörelsestörningar eller andra förändringar avseende användbarhet, som alla är svåra att kartlägga bakåt i tiden. De lagar som reglerar överlåtelser av hästar är köplagen och konsumentköplagen. Dessa lagar tar inte hänsyn till att hästar är levande djur i ständig förändring vilket inte sällan leder till bekymmer och orimliga resultat när lagarna tillämpas på hästaffärer. Detta i kombination med ett förhållandevis stort antal domstolsprocesser rörande hästköp innebär att det är väldigt viktigt att använda sig av ett skriftligt avtal när man köper eller säljer en häst. Det är inte alla regler i lagarna som går att avtala bort men genom att ta med mycket information om hästen och om köparens förväntningar i avtalet kan många missförstånd och problem efter överlåtelsen undvikas. Syftet med ett tydligt avtal är ju att från början klargöra så mycket som möjligt om affären för att undvika en ofta kostsam och påfrestande tvist i domstol.

Vi på Ludvig & Co vill höja din beredskap inför din kommande hästaffär och har därför tagit fram denna handlingsplan som ett hjälpmedel både för säljare och köpare.

Steg 2: Checklista