Hästens egenskaper – allmän information

 • För dig som köpare är det viktigt att identifiera säljarens utfästelser och om de egenskaper säljaren utlovar överensstämmer med verklighetsbilden. För säljaren är det viktigt att inte generalisera egenskaperna hos hästen eller bidra med för högt utvidgade utfästelser. Kontrollera hästpasset, vilket redogör grundförutsättningarna för hästen.
 • Alla hästar har sina begränsningar och dessa bör givetvis presenteras. Det är därmed viktigt att överlämna skadehistoriken, och även att denna kontrolleras hos försäkringsbolaget och veterinärer som behandlat hästen. Kontroller kan ske genom inhämtande utav fullmakt från säljaren.
 • Använd befintliga databaser för att komplettera informationen gällande hästens egenskaper. För tävlingshästar registreras deras resultat i förbundets tävlingsdatabas eller Equipe online.
 • Kontakta anläggningen där hästen är uppstallad och fråga stallchefen hur hanteringen har fungerat. Kontakta även tidigare ägare utav hästen, eller andra som ridit hästen.

Säljarens och köparens egenskaper

 • Hur ser bakgrundsinformationen ut för parterna, d.v.s. säljaren eller köparen? Är de kreditvärdiga, finns det anmärkningar hos kronofogden? Finns det pågående juridiska tvister, eller finns det avslutade tvister eller reklamationer?
 • Fråga säljaren om denne har erhållit några reklamationer för tidigare försäljningar? Hur har dessa hanterats?
 • Kontakta uppfödaren för att få en bild av hästens ursprung.
 • Kontakta även andra köpare som innehar hästar från samma säljare. Är säljaren näringsidkare eller privatperson? Se till att detta framgår av avtalet.

Provridning

 • Prova hästen flera gånger, gärna i nya miljöer som är utanför hästens komfortzon.
 • Fråga hur hästen hanterar nya ryttare, sadelbyte, ridhus, nytt underlag och hur det fungerar om någon annan än ägaren tar hand om hästen?
 • Fråga även efter hästens tidigare användningsområden, vilken utbildning den har genomgått. Se även till att prova hästen inom dess olika användningsområden för att skapa en komplett bild.
 • Är det någon särskild utrustning som hästen inte kan använda sig av eller som den måste använda sig av?

Använd en förtroendeingivande och meriterad veterinär

 • Veterinärbesiktningen utgör oftast grunden för åberopade av fel i samband med tvister. Se till att besiktningen utförs utav en veterinär som godkännes utav båda parterna. Det är viktigt att veterinären har goda meriter eller är allmänt känd för sin kunskap inom området. Fråga gärna veterinären om denne efterföljer gällande riktlinjer för besiktningar?
 • Utred veterinärbesiktningen, be veterinären göra en redogörelse för eventuella avvikelser som påträffats. Dessa kan därefter ligga till grund för köpeavtalets upprättande. Vissa avvikelser så som lösa benbitar, röntgenförändringar eller kissing spines utgör inte fel i praktisk bemärkelse, även om de utgör en avvikelse enligt besiktningen.
 • Se till att besiktningen sker i en neutral miljö, d.v.s. undvik en gårdsbesiktning.

Tydlighet vid informationsutbyte, ange förväntningar och ställ frågor!

 • Var tydlig med vad du avser att använda hästen till. Är det en dressyr-, hopp-, rid- eller en allsidig tävlingshäst du söker? Är det då rätt köpeobjekt som du förhandlar om?
 • Som säljare är det därmed viktigt att du inser hästens begränsningar och således inte utlovar mer. Erbjud köparen mycket dokumenterad information om hästen för att undvika anklagelser om undanhållande av fel i häst.
 • Som köpare är det viktigt att ställa mycket frågor och kräva dokumentation av relevanta handlingar.

Steg 3: Hjälp med en trygg transaktion på dina villkor