Att köpa eller sälja en häst är en känsloladdad process både för köparen och säljaren vilket i många fall leder till att parterna förbiser en viktig del av överlåtelsen, nämligen köpekontraktet. Den goda kommunikationen, den förtroendefulla relationen mellan parterna, hästens potential, goda prestationer i tävlingar, samt ivrigheten att få affären i hamn är bara några exempel på omständigheter som kan medföra att parterna inte upprättar ett skriftligt avtal. Men vad händer ifall köpet inte blev som parterna hade tänkt sig? Vad har parterna för rättigheter eller skyldigheter då?

Om parterna inte upprättar ett köpeavtal tillämpas köplagen eller konsumentköplagen i sin helhet. Det skall dock tilläggas att när parterna upprättar ett avtal, kan lagen träda in som utfyllnad för de förpliktelser som inte reglerats mellan parterna. Dessa lagstiftningar kan ge oönskade konsekvenser då de inte är lämpade för levande djur, och särskilt inte hästar. Köplagen och konsumentköplagen behandlar hästar på precis samma sätt som vardagliga kapitalvaror vilket innebär att de inte särskiljs från tv-apparater, bilar eller datorer enligt gällande rätt. En hästaffär kan således bli en väldigt kostsam lärdom för bägge parter, särskilt då vi upplever att antalet hästtvister har ökat på senare år och likaså de skadeståndsanspråk som framställs i tvisterna. Oftast kostar tvisten mycket mer än vad hästen är värd.

Upprättandet av ett ändamålsenligt och tydligt köpekontrakt gör affären tryggare för båda parter och reducerar risken för meningsskiljaktigheter och tvister.

Ludvig & Co har en bred kompetens och erfarenhet inom hästjuridik för både näringsidkare och konsumenter. Tillsammans med deras specialiserade jurister inom hästjuridik ser de till att skräddarsy din hästaffär utifrån de specifika förutsättningarna. Man kan aldrig garantera en riskfri affär, men man kan se till att ni som parter får ett ändamålsenligt avtal som minimerar risken för problem efter avtalsslutet.

Läs mer på Ludvig & Co's webbplats.