– Vi ska vara stolta över Sveriges råvaru- och matproducenter. Vi vill hylla de personer som är med och driver och utvecklar livsmedelsbranschen och vi hoppas få in många anmälningar till det nordiska Emblapriset, säger Bo Rasmussen, enhetschef Lantbrukarnas Riksförbund.

De sex nordiska lantbruksorganisationerna, samlade i Nordiska Bondeorganisationernas Centralråd, NBC står bakom det nyinstiftade priset. Embla är den första kvinnan inom den nordiska mytologin och får nu namnge priset som lyfter fram duktiga och inspirerande personer och organisationer och matproducenter inom sju olika kategorier. Embla ska stärka den gemensamma nordiska matkulturen och öka intresset för de nordiska råvarorna utanför Norden.

– Vi har så många förebilder i Norden. Smakfulla råvaror och spännande innovationer bland våra matproffs. När vi nu delar med oss av våra länders mathistoria får vi ännu mera av  det goda, säger Anderas Buchhave, på Landbrug&Fødevarer som projektleder matpriset.

Embla ska delas ut vartannat år, med den första prisutdelningen i den 24 augusti när de nominerade i de olika kategorierna samlas i Köpenhamn. Nomineringarna pågår mellan den 14 mars och 17 april.

Nomineringarna pågår mellan den 14 mars och 17 april. De sju kategorierna där man via länken www.emblafoodaward.com  kan nominera sina kandidater är områdena mathantverkare, råvaruproducenter, svensk mat, svensk matdestination, matentreprenör, mat till barn och unga.

Den svenska juryn, som sållar fram de bästa namnen ur de svenska nomineringarna och skickar dem vidare till finalen i Köpenhamn består av stjärnkocken Fredrik Eriksson, köksmästare som driver de egna restaurangerna Långbro Värdshus och Asplund, Jan Ehrensvärd, ledamot av LRFs riksförbundsstyrelse samt journalisten Lena Johansson, chefredaktör för tidningarna Land Lantbruk och Land Skogsbruk.