Jämställdheten ska genomsyra hela LRF och hela vår verksamhet. Det är inte något som bara berör kvinnor. Riksförbundsstyrelsen ansvarar därför för LRFs jämställdhetsarbete. LRF är inte jämställt idag, men vi har börjat vårt arbete för att nå dit.

Det övergripande målet för LRFs jämställdhetsarbete är att:

Jämställdhet ska genomsyra hela LRF och hela vår verksamhet.

Delmål för jämställdhet:

1. Andelen kvinnor och män som deltar i verksamhet ordnad av LRF ska motsvara andelen kvinnor och män som är medlemmar.

2. Andelen kvinnor och män som är förtroendevalda sk motsvara andelen kvinnor och män som är medlemmar.

3. Alla policies, planer och strategier som tas fram ska ha ett jämställdhetsperspektiv.

Läs om LRFs Jämställdhetsakademi här.