Anna Eriksson är uppvuxen på en gård i Floby, utanför Falköping. Men det var inte lantbruket som lockade, det var skogen. Hon valde därför att gå skogsutbildningen på Svenljunga Naturbruksskola  och har jobbat som skogshuggare sedan dess.

Vad gör en skogshuggare?
- Jag jobbar som manuell skogshuggare vilket innebär att jag arbetar med röjsåg och motorsåg. I jobbet är det mycket röjning i alla faser och självklart en stor del motorsågning.

- Motorsågsjobben är det stor variation på. Vi gör allt från fällning av övergrovt åt skördaren eller när det är något annat den inte klarar av, till exempel att komma åt i slänter. Sen gör vi även tomthuggningar, röjning och mycket naturvårdshuggningar av olika slag. Just nu håller vi exempelvis på med just naturvårdshuggning, där vi restaurerar betesmark.

Vad är roligast med ditt yrke?
- Det bästa är att jag får jobba med något jag älskar och brinner för. Man får vara med och bestämma hur det ska se ut och vilket skogsbestånd vi ska ha i framtiden. Det är vi som skapar det. Det är också tillfredsställande eftersom man får se ett tydligt resultat av sitt arbete. Trädfällningen i alla former är helt klart det bästa och där stöter man ofta på roliga utmaningar.

- Jag gillar också att den ena dagen inte är den andra lik. Det är nya situationer hela tiden. Sedan är det ett plus att man får jobba i naturen, med något fysisk. Att sitta vid ett skrivbord hela dagarna är inget för mig.

Har du några kvinnliga kollegor?
- Nej, det har jag inte. Jag jobbar bara med grabbar. Det finns fler tjejer i branschen, men de jobbar främst med trädgårdsjobb, som arborister. Det finns säkert fler kvinnor som jobbar med samma sak som jag också, men inga som jag känner till i min närhet. 

Har du känt att du bryter mot normen som kvinna och skogshuggare?
- Ja, det gör jag. När jag berättar vad jag jobbar med så blir det tydligt att det inte är vad folk förväntar sig. Men det är nästan alltid bara positiva reaktioner. De tycker att det är tufft med en tjej i skogen.

Kan ditt yrke bli mer attraktivt för kvinnor?
- Ja, har man ett intresse för skogen så är det ett optimalt yrke, oavsett vilket kön man har. När jag valde yrke så var det för att jag hade ett intresse. Att det var mansdominerat stoppade inte mig. Det är ett spännande yrke eftersom det är vi som utvecklar skogen och bestämmer hur den ska se ut under lång tid framöver.

- Sen behöver vi visa att det finns plats för tjejer i branschen, vi är lika bra som männen. Det är inte råstyrka som spelar in. Bevisligen finns det tjejer inom yrket, så varför skulle inte fler klara av det.

LÄS MER: Kvinnor som arbetar i det gröna näringslivet