På gården finns 140 mjölkkor med rekrytering, så det landar på knappt 300 djur. Växtodlingen ligger på 200 hektar där 140 är vall och resten spannmål. Plus beten.

– Vi har gjort ett generationsskifte som till största delen är klart, pappa är med lite grand men i princip driver jag verksamheten på egen hand. Jag har en anställd djurskötare och sköter växtodling själv, allt utom att köra gödsel.

Tjejen ofta i lagården

Strategin var att anställa en duktig djurskötare så att hon själv skulle kunna ha kvar sin frihet.

– Jag skulle inte klara av att bara vara hemma och har många andra bollar i luften med engagemang på flera håll. Länge var det olika uppdrag för LRF Ungdomen, idag har jag ett politiskt uppdrag och är vice ordförande i Maskinringen Öst, förmodligen blir jag ordförande i vår. Med en anställd vet jag att det alltid fungerar i lagården.

På ett sätt vet Kristin Yderfors att hon inte är typisk. Ofta är det tjejen som jobbar i lagården. Hon har ett nätverk av kvinnor som också är de drivande i sina verksamheter.

– Det är viktiga kontakter. Annars är det ofta mannen som är i centrum i ett lantbruksföretag.

Män och maskiner

Mansnormen märks när man som kvinna går på maskinmässor. Det är bättre i Sverige, men på kontinenten är könsrollstänkandet påtagligt cementerat.

– Jag och en tjej som skulle bygga grisstall för många miljoner gjorde en riktig stilstudie i detta på en mässa i Tyskland. Hon skulle investera stort i en foderanläggning men säljarna vägrade prata med henne.

Tidigare konstaterar Kristin Yderfors att hon inte bara var tjej utan också ung tjej. Då var det tuffare, idag är det bättre.

– Nu har jag slutat be om ursäkt för mig själv, har lättare för att kliva på tår om det behövs.

Jämställdhetsfrågan spårar ur ibland

Men, hade hon fått de här frågorna om hon var en kille?

– Nej, det hade jag inte. Men det här är inget jag till vardags går och tänker på. Jag har en far och en farfar som alltid sett mig som människa och uppmuntrat mina val. Och jag tycker att jämställdhetsfrågan ibland tar för stor plats. Det är lätt hänt att vi kvinnor gör oss själva till offer. Framförallt i sociala medier kan det spåra ur ibland. Jag tycker att vi ska hålla i frågan utan att köra i diket.

Långsamt i lokalavdelningarna

LRF har kommit långt när det gäller könsfördelning, tycker Kristin Yderfors. Men hon ser att det går långsamt i lokalavdelningarna.

– Resan där är fortsatt lång. Man sitter länge på sina styrelseposter och ibland är faktiskt ”rätt” familj viktigare än vilket kön man har. Det är något hela branschen lider av.

– Jag sitter i LRF Östergötlands regionala valberedning, där har vi så många bra personer att välja mellan att jämställdheten nästan är en icke-fråga.

LÄS MER: möt fler kvinnor i yrken eller roller där det annars främst är män som arbetar.