Jämställdhetsakademin är en tankesmedja som genom idéutveckling, forskning och opinionsbildning ger ökad kunskap om kvinnors och mäns möjligheter att starta och driva företag inom de gröna näringarna.

Lika möjligheter

LRFs Jämställdhetsakademi väcker debatt och presenterar kreativa idéer för hur kvinnor och män kan ges likvärdiga möjligheter att förverkliga och utveckla sina företagsidéer. Akademin utgår från de gröna näringarna och ett uthålligt näringsliv men många av de förslag som presenteras är relevanta för småföretagare i allmänhet.

Initierar forskning och studier

Akademin initierar och finansierar även forskningsprojekt och studier för att få mer kunskap om jämställdhet och företagande i de gröna näringarna. Vi deltar också i den offentliga debatten och levererar ny kunskap, idéer och engagemang. Här hittar du de studier och rapporter som Jämställdhetsakademin tagit fram hittills.

Ledamöter i Jämställdhetsakademin

Jämställdhetsakademin består av nitton ledamöter och leds av LRFs förbundsordförande Palle Borgström. Möt alla ledamöter här

Följ också Jämställdhetsakademins Facebooksida

Kontakt
Anna Iwarsson, ansvarig för LRFs Jämställdshetsakademi
Mobil: 079-060 33 56
E-post: anna.iwarsson@lrf.se