LRFs Jämställdhetsakademi har tagit fram flera olika forskningsstudier och rapporter, som presenteras här nedan.

 

Den osynliga entreprenören

Forskningsstudien Den osynliga entreprenören ger en översikt över den forskning som finns kring de gröna näringarna ur ett genusperspektiv. Den innehåller företagandestudier, statistik och forskning om livet i familjejordbruken. Här diskuteras också frågan om jämställdhet och företagande samt vilken framtida forskning som behövs. Författare till studien är Katarina Pettersson på forskningsinstitutet Nordregio.

 

Trygghet ger balans

Rapporten Trygghet ger balans.handlar om hur balans i livet ska kunna skapas där företagande, familj och fritid blir möjligt att kombinera på jämställda villkor för kvinnor och män, och den bygger på en Sifo-undersökning. Rapporten visar att många bönder, både kvinnor och män, avstår en stor del av föräldraledigheten. Samtidigt önskar bondepappor mer tid med familjen och bondemammor mer egen tid. Författare till rapporten är Gertrud Åström, ledamot i Jämställdhetsakademin.

 

Från vem och till vem? De gröna näringarnas ekonomiska flöden ur ett genusperspektiv

Studien Från vem och till vem? De gröna näringarnas ekonomiska flöden ur ett genusperspektiv visar att den bristande lönsamheten inom gröna näringarna är ett problem vad gäller ökad jämställdhet. Det är svårt att omfördela ekonomin mellan kvinnor och män när kakan är liten eller till och med krympande. I studien presenteras också en modell för fortsatt forskning om de ekonomiska strömmarna i de gröna näringarna. Författare till studien är Carin Holmquist, professor vid Handelshögskolan i Stockholm och ledamot i Jämställdhetsakademin.

 

Heliga familjen, heliga kor eller heliga jämställdheteten?

Rapporten Heliga familjen, heliga kor eller heliga jämställdheten? är en intervjustudie med föräldrar som driver företag på landsbygden i Sverige. Rapporten visar vilka faktorer som ger en mer jämlik fördelning av föräldraförsäkringen för företagare på landsbygden, samt vilka hinder som finns. Författare till rapporten är Carlos Rojas, ledamot i Jämställdhetsakademin.  

 

Vi har nog delat mer än normen

I inspirationsmaterialet Vi har nog delat mer än normen lyfter Jämställdhetsakademin fram åtta inspirerande exempel på hur företagare på landsbygden nyttjat sin föräldraledighet. Här delar föräldrar med sig av sina erfarenheter av hur de gjort för att skapa utrymme både för föräldraskapet och för företagandet.

 

Hållbar mat – svindyrt eller sunt bondförnuft?

I debattskriften Hållbar mat - svindyrt eller sunt bondförnuft?  visar Jämställdhetsakademin hur lagen om offentlig upphandling uppfattas, hur den påverkar de gröna näringsidkarna i allmänhet och kvinnor som driver företag inom de gröna näringarna i synnerhet. Författare  är Anna Laestadius Larsson och Gertrud Åström.

 

Beställ rapporter
Jämställdhetsakademins rapporter går att beställa från LRFs distributionsservice, info@distributionsservice.se eller 08-550 949 80.