Under hösten svarade lantbruksföretagare mellan 18 och 35 år på frågor om deras företagande och finansieringsmöjligheter, om jämställdhet och hem och familj. Resultaten visar bland annat att...

...unga män vill lägga mer tid på familjen

...hemarbetet är snett fördelat

...kvinnor upplever möjligheterna till finansiering som mycket sämre än män

...många män inte tycker att det är särskilt viktigt att lantbruket blir

mer jämställt.

Program

På seminariet presenterar LRFs Jämställdhetsakademi resultaten från undersökningen,  unga lantbrukare berättar om sina erfarenheter och en forskare guidar oss inom normer och värderingar. I samband med seminariet släpper vi rapporten Ung och lovande!.

Alla är varmt välkomna!

Anmälan:

Här anmäler du dig till seminariet, senaste den 6 december. Länken för att delta skickar vi ut dagen innan seminariet.

Frågor

stina.bergstrom@lrf.se eller 076-775 35 41

Arrangör

LRFs Jämställdhetsakademi, Lantbrukarnas Riksförbund