Rapporten visar hur de kooperativa företagen Växa Sverige, Norrskog, Södra, Norra Skogsägarna och Mellanskog arbetar för jämställdhet på olika sätt. Det gemensamma är den uppenbara viljan att åstadkomma en förändring.

– Vi som finns med i LRFs Jämställdhetsakademi har bestämt oss, vi vill uppnå jämställdhet i våra företag och våra näringar. Vi utmanar nu alla svenska företag att göra detsamma och ta lärdom från företagen i vår rapport, säger Sven-Erik Hammar, ordförande i LRFs Jämställdhetsakademi.

Rapporten kan laddas ner här, eller beställas i tryckt form av stina.bergstrom@lrf.se