Jämställdhetsakademins ledamöter är både personer med expertis inom jämställdhet och företagande, samt ledande befattningshavare från organisationer i det gröna näringslivet. Totalt har Jämställdhetsakademin 19 ledamöter.

Hans Börsvik

Hans Börsvik.jpg

Arbetar som styrelseledamot, rådgivare och mentor. Tidigare auktoriserad revisor och fram till i juni 2013 VD för PwC Sverige. Ofta anlitad som föredragshållare, artikelförfattare och paneldebattör i jämställdhet, mångfald, ledarskap, företagandets villkor.

 

Malin Forsbrand

Tidigare stabschef för it- och energiminister Anna-Karin Hatt, politisk redaktör på Östersunds-Posten, strategisk rådgivare åt förbundsordförande för LRF och förbundsordförande CUF. I dag VD för företaget GoEqual samt lokalpolitiker.

Jörgen Martinsson

VD i organisationen Svensk Mink, som är en riksorganisation för de svenska pälsdjursuppfödarna, med ca 70 medlemmar. 

  
 

Monica Selling

Ordförande i Biodlarna, Sveriges Biodlares Riksförbund. Biodlarna är en intresseorganisation för svenska biodlare, med totalt ca 11 000 medlemmar. 

 

 

Lena Ek

Ordförande Södra skogsägarna. Södra är ett kooperativt företag för skogsägare och en skogsindustrikoncern, som ägs av ca 50 000 skogsägare i södra Sverige. 
 
 

Palle Borgström

LRFs förbundsordförande och sedan juni 2019 ordförande i LRFs Jämställdhetsakademi.

 

Per Lindblad

VD Landshypotek Bank. Landshypotek Bank ägs av ca 40 000Per Lindblad
lånekunder inom jord och skog, organiserade som medlemmar i Landshypotek Ekonomisk Förening.

 

 

Eva Netterberg

Ordförande för Ridskolornas Riksorganisation. Driver Mälarhöjdens ridskola i Stockholm och har ett förflutet som lärare.

 

 

Karolina Lagerlund

Vd på Hästnäringens Nationella Stiftelse. Stiftelsen är en paraplyorganisation som vill förbättra förutsättningarna för hästnäringen bland annat genom att finansiera utbildningar. 

 

 

 

Anneli Kihlstrand

VD  i Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare. Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare är en intresseorganisation och ekonomisk förening som ägs av 4 000 medlemmar.

 

Pär Lärkeryd

VD i Norra Skogsägarna. Norra Skogsägarna är ett kooperativt företag för skogsägare, som ägs av ca 15 000 skogsägare i Norrbotten, Västerbotten och norra Ångermanland.
 

Carina Lundberg Markow

Chef för ägarfrågor och etisk bolagsanalys på Folksam med fokus på miljö, mänskliga rättigheter, jämställdhet och ersättningsfrågor. Har arbetat 25 år i finansbranschen, bland annat som bankdirektör och VD för fondbolag.

Maud Olofsson

Partiledare för Centerpartiet 2001-2011, näringsminister 2006-2011 och vice statsminister 2006-2010. Initierade Ambassadörer för kvinnors företagande i syfte att utveckla entreprenörskapet i Sverige. Rådgivare i International Council on Women’s Business Leadership, på uppdrag av Hillary Clinton.

Fredrik Munter

Vd i Mellanskog. Mellanskog är ett kooperativt företag för skogsägare, som ägs av ca 32 000 skogsägare i Härjedalen, Hälsingland, Dalarna, Värmland, Gästrikland, Uppland, Södermanland, Västmanland, Närke och Gotland.
 
 


Dorit Greve

VD för Växa Sverige. Växa Sverige är ett kooperativt företag som ägs av ca 8 000 medlemmar. Verksamheten är rådgivning och service till mjölk- och köttföretagare.
 
 

Elisabeth Wallin Mononen

HR-chef i Lantmännen. Lantmännen är ett kooperativt företag som ägs av 27 000 svenska lantbrukare och som har verksamhet i ett 20-tal länder inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. 

 

Katarina Wolf

LRF Ungdomen. LRF Ungdomen är ett nätverk inom LRF för unga studerande, anställda och egna företagare inom jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö.


 

Alf Johansson

Alf JohanssonOrdförande i valberedningen Arla Foods. Arla är ett kooperativt företag som ägs av 11 200 mjölkbönder i Sverige och norra Europa.