Kantar Public har på uppdrag av LRFs Jämställdhetsakademi analyserat mediebilden av lantbrukaren ur ett jämställdhetsperspektiv. Samt, i vilken grad medierapporteringen speglar fördelningen bland LRFs medlemmar och mer specifikt förtroendevalda. 

— Undersökningen bygger på att vi har bett representanter från mediebranschen och LRF att kommentera resultaten samt dela med sig av hur de jobbar med jämställdhet i medierapporteringen. Rapporten är en nollmätning och det kommer bli intressant att följa upp resultaten om några år, säger Anna Iwarsson, ansvarig för LRFs Jämställdhetsakademi.  

Rapporten ska fungera som inspiration och ett diskussionsunderlag för både det gröna näringslivet och mediebranschen. 

Kontakta Anna Iwarsson, anna iwarsson@lrf.se om du vill boka en presentation eller bjuda in till en workshop med ditt team.