Studiematerialet kan med fördel användas av LRFs lokalavdelningar, för en diskussionskväll eller studiecirkel. Materialet är en något omarbetad version av ett material som togs fram till filmen "Lanthushållet under 1900-talet", och detta material kan användas separat från filmen.

För fördjupning av de frågor som tas upp i materialet hänvisas till Jämställdhetsakademins rapporter och studier.