Odlingslandskap

För ett behovsanpassat växtskydd

Vid all odling, både i konventionell och ekologisk, är växtskyddsåtgärder av olika slag nödvändiga för att skydda odlade grödor. Skador från ogräs, insekter och skadesvampar kan bli mycket omfattande och utgöra ett hot mot livsmedelsförsörjningen. LRF arbetar för att det ska finnas effektiva växtskyddsmetoder tillgängliga inom jordbruket och den yrkesverksamma trädgårdsproduktionen. Vi verkar också för en användning som minimerar risker för både hälsa och miljö.