Säkert växtskydd ger tips och råd om säker hantering av växtskyddsmedel för att minska miljö- och hälsorisker till alla brukare över hela landet. Information sprids via broschyrer, filmer, annonser, deltagande på mässor, via behörighetsutbildningen och via den egna webben www.sakertvaxtskydd.se

Syftet är att nå minsta möjliga miljöpåverkan av växtskyddsmedel från svenskt jordbruk och att användaren ska skydda sig själv på rätt sätt. Säkert växtskydd bidrar på ett tydligt sätt till genomförande av det svenska handlingsprogrammet för användning av bekämpningsmedel i jordbruks- och trädgårdsproduktion.

Läs mer på Säkert växtskydds webbplats