Härifrån kommer Sveriges mest kända varumärke, Dalahästen! Det är ingen slump, hästen var en viktig del av det gamla bondesamhället, som arbetskraft i skogen och på åkern, i gruvdriften och som transportmedel. Idag finns en hel del hästar i länet för sport och hobby. Gustafskorven som är unik i sitt slag och gjord på hästkött, produceras i Dalarna.

Mjölkkor och köttdjur finns det mycket av i Dalarna tack vare bra förutsättningar att odla vall, det vill säga gräs till foder. Antalet får har på senare tid ökat och i fjälltrakterna finns rennäringen. Dalarna har en stark tradition av fäbodbruk och har fortfarande flera levande fäbodar under somrarna. 

Bara 4 procent av landytan i Dalarna är åkermark och den främsta odlingen sker längs Dalälven. Den största grödan som odlas är vall som är olika gräsväxter. Vallen används som bete eller skördas och blir till foder till djuren. 

Dalarna är ett riktig potatislän, femte störst i Sverige. Korn, havre, vete och grönfoderväxter är vanliga och även råg, ärtor, åkerböna och oljeväxter. Grönsaksodlingen är liten, men Dalarna är ett av länen med mest ekologisk odling.

I Dalarna är 80 procent av landytan skogsmark. Många bönder äger förutom åkermark även skog.  Av skogens träd görs många produkter, till exempel byggnadsvirke och papper. I Dalarna finns finns flera industrier som förädlar trä till olika produkter och ger jobb till många i länet.

Ytterligare siffror för dig som förtroendevald

Du hittar lättillgänglig statistik om de gröna näringarna i alla Sveriges kommuner, uppdaterad med 2022 års siffror, i juni 2023.

Ladda ner kommunfakta och statistik här