Inom omsorgsgruppen arbetar vi med fullständig diskretion, som om vi skulle ha haft tystnadsplikt.

 

När kan du vända dig till omsorgsgruppen?

Vänd dig till omsorgsgruppen när du som lantbrukare känner att du av någon anledning behöver stöd och hjälp eller när du ser någon i din närhet som du tror kan behöva hjälp.

Du kan också kontakta oss vid: 
•  Utbrott av smittsamma djursjukdomar
•  Arbetsolyckor
•  Rovdjursangrepp på boskap
•  Hat och hot
•  Våld på landsbygden
•  Brand
•  Förelägganden av olika slag
•  Vanvårdsfall

 

Kontakt

John Viklund, omsorgsgruppsansvarig och ledamot i LRF Dalarna
070-287 82 75john.viklund@lrf.se

Eleonore Marcusson, ansvarig tjänsteman
010-184 42 35, eleonore.marcusson@lrf.se, eller SMS till 076-145 45 35