Vår verksamhet på LRF Gotland

Verksamheten vi bedriver inom LRF Gotland är bred. Det händer mycket hela tiden. För att hålla dig uppdaterad kan du läsa nyhetsbreven som kommer varannan vecka. Här hittar du det som hänt på sistone inom våra olika verksamhetsområden samt vem du kan kontakta i frågan.