Inom LRF Halland har vi både medarbetare och en omsorgsgrupp som arbetar med att hjälpa våra medlemmar i de situationer när det är lite tufft, vi arbetar också aktivt med krisberedskap.

Till sidomenyn

Omsorgsgruppen

Kor landskap

Omsorgsgruppen är ett nätverk som stöttar och hjälper lantbrukare till självhjälp, som hamnat i eller riskerar att hamna i krissituationer.

Ambitionen är att vi skall komma in i ett så tidigt skede som möjligt för att förhindra lidande för människor och djur. Vi jobbar med diskretion.

När du som lantbrukare känner att du behöver stöd av någon anledning eller att du ser någon kollega som behöver hjälp men inte kan be om det själv.

Det kan exempelvis handla om: Smittsamma djursjukdomar, olycksfall eller dödfall, bristande djurskydd, brand, hot och kränkningar från djurrättsaktivister.

Tveka inte att kontakta oss, vi finns i hela Halland. 
Välkomna att ringa oss!

Ansvarig i regionstyrelsen: Joakim Dannegren 073-800 44 70
Ansvarig tjänsteman: Lotta Bäckberg 070-323 39 16

Läs mer om djuromsorg
Kor landskap
Till sidomenyn

Bondekollega

Kor närbild

När du ringer till en bondekollega, då ringer du till en kollega som vill lyssna och stötta. Naturligtvis kan du vara anonym om du vill.

Kungsbacka kommun 2022:
Henrik Arnesson: 070-956 46 50 och
Mikael Magnusson: 076-052 97 47 

Varbergs kommun 2022: Gösta Torbjörnsson: 070-585 72 61 och
Göran Lagerstedt: 070-562 53 33 

Laholms kommun 2022: Anders Nilsson: 070-930 06 22 

Hylte kommun 2022: Bruno Granat: 070-606 30 40 och
Robert Johansson: 070-936 74 10

Falkenbergs kommun: Bo Johansson: 072-174 23 42 

Halmstads kommun: Anna Kristensson: 070-214 41 15 

Kor närbild
Till sidomenyn

Djurrättsaktivism

Kosläpp i Västbo stängsel stängseltråd stängselknopp hage bete kosläpp folkmassa

Alla företagare på landsbygden ska tryggt kunna föda upp och hålla djur och känna samhällets och allmänhetens stöd för en hållbar utveckling i de gröna näringarna.

LRF arbetar för en förändrad lagstiftning kring hemfridsbrott och olaga hot. Det har lett till en utredning från Justitiedepartementet med bland annat förslag att höja straffsatserna för dessa brott och att hemfridszonen utvidgas till att bland annat även omfatta gårdsplanen.

Länk till sidan kommer inom kort!

Kosläpp i Västbo stängsel stängseltråd stängselknopp hage bete kosläpp folkmassa
Till sidomenyn

Krisberedskap

LRFs medlemmar är verksamma i en bransch som är exponerad för många risker. Stormar, skogsbränder, översvämningar, smittsamma djursjukdomar, djurrättsextremister och mycket annat.

Under sommaren 2018 drabbades Sverige av svår torka och skogsbränder. Klimatförändringen påverkar redan idag landsbygdens företag och kommer sannolikt påverka näringarna än mer i framtiden. Hela samhället behöver bli klimatanpassat och ha högre beredskap för framtida kriser. LRFs medlemmar är verksamma i en bransch som är exponerad för många risker. Stormar, skogsbränder, översvämningar och torka, för att nämna några.

Läs mer här
Senast uppdaterad: 2023-10-17