LRFs regionförbund i Halland är en av LRFs 17 regioner och omfattar 6 kommuner. Förtroendevalda och medarbetare i LRF Halland jobbar med medlemsnyttan i fokus för våra drygt 5 700 medlemmar.

Till sidomenyn
Till sidomenyn