Var vänder man sig vid en krissituation? Nedan har vi samlat all information och alla kontaktvägar som kan behövas!

Till sidomenyn

Kontakt vid krissituation

Någon skänker ett pappershjärta

Under sommaren är LRFs regionkontor lågt bemannade på grund av semester. Men om du måste få tag på oss i ett brådskande ärende eller vid en eventuell kris går vi alltid att nå.

Ett krisläge kan vara när en större händelse plötsligt inträffar som drabbar en stor grupp medlemmar samtidigt med stora personella eller ekonomiska konsekvenser. LRF Jämtland har en krishanteringsplan att arbeta utifrån med en upparbetad kontakt med Räddningstjänsten. Vid kris för den enskilda personen eller gården finns vår omsorgsgrupp Djur och Jamtar.

Har du som enskild person upptäckt eller fått vetskap om en akut situation? Ring Räddningstjänsten (112) direkt! 

 

För Räddningstjänsten att kontakta vid kris, i prioritetsordning:

Lars Ahlin, ordförande LRF Jämtlands regionstyrelse 
lars.ahlin@lrf.se, Tel: 070-634 40 80

Gabriella Persson Turdell, regionchef LRF Nord
gabriella.persson-turdell@lrf.se, Tel: 070-343 30 62

Annika Häggmark, vice regionschef LRF Nord
annika.haggmark@lrf.se, Tel: 070-268 80 21

Maskinringen Z journummer: Tel: 063-12 60 10

Någon skänker ett pappershjärta
Till sidomenyn

Omsorgsgruppen

Blommor maskiner

Välmående lantbrukare har välmående djur. LRF Jämtland har därför en omsorgsgrupp som finns till hands när någon medmänniska behöver stöd. 

Kontakta Djur och Jamtar om du eller någon lantbrukare i din närhet behöver stöd. Djur och Jamtar är ett nätverk av personer från LRF och andra närstående föreningar och företag. Syftet med gruppens verksamhet är att förhindra onödigt lidande hos både lantbrukare och djur.

Desto tidigare gruppen får indikation om behov av hjälp, desto bättre.
Självklart har alla som arbetar i gruppen tystnadsplikt! 

Kontaktpersoner i Jämtland:

Emelie Olsson, omsorgsgruppen och styrelsledamot LRF Jämtlands regionstyrelse
emelie.olsson@lrf.se,  Tel: 072-5077490

Richard Åström, omsorgsgruppen och styrelsledamot LRF Jämtlands regionstyrelse
richard.astrom@lrf.se, Tel: 073-1807016

Jessica Ulander, omsorgsansvarig tjänsteman LRF Nord
jessica.ulander@lrf.se, Tel: 010-184 26 32

Emma Gratte, Arla Food Medlemsservice
emma.gratte@arlafoods.com, Tel: 070-380 28 88  
             
Ove Hansson, Nyhléns Hugosons
ove.hansson@hugosons.se, Tel: 0910-509 02

Simon Brändström, Norrmejerier
simon.brandstrom@norrmejerier.se, Tel: 073-057 59 69

Blommor maskiner
Till sidomenyn

Stödsamtal för bönder

Solros

Skenande priser på foder, gödsel, el och diesel gör tillvaron tuff för landets bönder. Nu har du som lantbrukare i kris möjlighet att få psykologstöd.

LRF har tecknat ett avtal med Brolin Westrell för stödsamtal till medlemmar. Rent konkret innebär detta att kontakten med Brolin Westrell går via LRFs omsorgsansvariga.

Om du behöver stödsamtal, ta kontakt med:

Jessica Ulander,
omsorgsansvarig tjänsteman LRF Nord
Tel: 010-184 26 32
jessica.ulander@lrf.se

Solros
Senast uppdaterad: 2024-06-11