Desto tidigare gruppen får indikation om behov av hjälp, desto bättre.
Självklart har alla som arbetar i gruppen tystnadsplikt!