LRF Jämtland är en intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. Vi har drygt 3500 medlemmar.