Till sidomenyn
Till sidomenyn

Aktiviteter för dig i LRF Jönköpings län

Till sidomenyn

Kontakta LRF Jönköpings län

E-post: jonkoping@lrf.se

LRF:s växel: 010-184 40 00

Post- och besöksadress
LRF Jönköpings län
Solåsvägen 7a
553 03 Jönköping

Fakturaadress
Lantbrukarnas Ekonomi AB
FE 312
838 73 Frösön
Referens: kst 032 beställarens namn, kbar + 6 siffror
 
Fakturor kan mejlas i pdf format till fakturaLE@lrf.se 
bilagor måste ingå i samma fil som fakturan.

LRF Jönköpings läns regionkontor ingår i LRF Syd, som är ett operativt samarbete mellan LRF:s personal i Jönköpings län, Skåne och Sydost.

Fler kontaktuppgifter till anställda och förtroendevalda hittar du här.