När årsmötet hållits i lokalavdelningen är det dags att skicka in olika handlingar till regionkontoret. Här finns all information som du som styrelseledamot behöver.

Årsmötet ska hållas under perioden 15 oktober till 30 november. Här hittar du allt du behöver inför årsmötet.

Efter årsmötet: Skicka in alla handlingar senast 15 december

Samtliga uppgifter och handlingar som ska skickas in till regionen efter årsmötet måste vara inskickade senast den 15 december. Det gäller såväl de obligatoriska dokumenten valrapport (inkl. stämmofullmäktige) och verksamhetsberättelse, som motioner och nomineringar till Silvernålen.

Valrapport och verksamhetsberättelse (obligatoriskt)
skickas in digitalt på webben via sidan "Mina uppdrag", se nedan.

Motioner och skrivelser 
skickas via mejl till malardalen@lrf.se 

Nominering till LRFs förtjänsttecken Silvernålen
Underlag och kriterier hämtas på www.lrf.se/arsmote. Skicka sedan nomineringen via mejl till malardalen@lrf.se 

Webbsidan "Mina uppdrag"
På sidan Mina uppdrag registrerar ni valrapporten och skapar er verksamhetsberättelse och eventuell verksamhetsplan. Gör så här:

1. Gå in på www.lrf.se 
2. Logga in via knappen "Logga in" som finns längst till höger i den gröna randen högst upp på sidan om du loggar in från en dator. Loggar du in från en mobiltelefon hittar du inloggningen under "Meny".
3. Logga in med lösenord eller Mobilt BankID.

(All information har skickats ut via mejl till alla ledamöter i lokalavdelningen.)

Frågor

Om du har frågor, tveka inte att kontakta Åsa Wärlinder, 010-184 45 45, asa.warlinder@lrf.se