Var vänder man sig vid en krissituation? Nedan har vi samlat all information och alla kontaktvägar som kan behövas!

Till sidomenyn

Kontakt vid krissituation

Någon skänker ett pappershjärta

Under sommaren är LRFs regionkontor lågt bemannade på grund av semester. Men om du måste få tag på oss i ett brådskande ärende eller vid en eventuell kris går vi alltid att nå.

Ett krisläge kan vara när en större händelse plötsligt inträffar som drabbar en stor grupp medlemmar samtidigt med stora personella eller ekonomiska konsekvenser. LRF Norrbotten har en krishanteringsplan att arbeta utifrån med en upparbetad kontakt med Räddningstjänsten. 

Har du som enskild person upptäckt eller fått vetskap om en akut situation? Ring Räddningstjänsten (112) direkt! 


För Räddningstjänsten att kontakta vid kris, i prioritetsordning:

Jenny Karlsson, ordförande LRF Norrbottens regionstyrelse 
jenny.karlsson@lrf.se, Tel: 070-245 70 58

Gabriella Persson Turdell, regionchef LRF Nord
gabriella.persson-turdell@lrf.se, Tel: 070-343 30 62

Annika Häggmark, vice regionchef LRF Nord
annika.haggmark@lrf.se, Tel: 070-268 80 21

Maskinringen Norrland journummer: Tel: 060-606 68 78

Någon skänker ett pappershjärta
Till sidomenyn

Omsorgsgruppen

Blommor maskiner

Välmående lantbrukare har välmående djur. LRF Norrbotten har därför en omsorgsgrupp som finns till hands när någon medmänniska behöver stöd. 

Omsorgsgruppen i Norrbottens län består av ett nätverk av människor med stora hjärtan, och öron som är bra på att lyssna, som kan vara till god hjälp då livet känns tufft.

Vi vill agera snabbt
När omsorgsgruppen tex. får kännedom om att en olycka eller tragedi har inträffat, att någon mår dåligt eller att djurhållningen på en gård försämrats är ambitionen att agera så snabbt som möjligt. Gruppen kan då på eget initiativ ta kontakt med lantbrukaren i fråga och besöka gården tillsammans med de som är bäst skickade att hantera situationen.  Alla i gruppen har givetvis tystnadsplikt.

Kontaktpersoner:

Lars Eriksson,

Mjölkbonde i Hundsjö, Boden.
Tel: 070-345 83 52 eller 0921-34 60 08
lars.eriksson@lrf.se

Gunnar Liljebäck,
Lantbrukare i Överkalix
Tel: 070-558 30 47

Jessica Ulander,
omsorgsansvarig tjänsteman LRF Nord
Tel: 010-184 26 32
jessica.ulander@lrf.se

Blommor maskiner
Till sidomenyn

Stödsamtal för bönder

Solros

Skenande priser på foder, gödsel, el och diesel gör tillvaron tuff för landets bönder. Nu har du som lantbrukare i kris möjlighet att få psykologstöd.

LRF har tecknat ett avtal med Brolin Westrell för stödsamtal till medlemmar. Rent konkret innebär detta att kontakten med Brolin Westrell går via LRFs omsorgsansvariga.

Om du behöver stödsamtal, ta kontakt med:

Jenny Karlsson,
omsorgsansvarig, sitter i djurskyddsrådet och ordförande i LRF Norrbottens regionstyrelse
Tel: 070-2457058
jenny.karlsson@lrf.se

Jessica Ulander,
omsorgsansvarig tjänsteman LRF Nord
Tel: 010-184 26 32
jessica.ulander@lrf.se

 

Solros
Senast uppdaterad: 2024-06-12