Välmående lantbrukare har välmående djur. LRF Norrbotten har därför en omsorgsgrupp som finns till hands när någon medmänniska behöver stöd.

Till sidomenyn

Omsorgsgruppen

Blommor maskiner

Omsorgsgruppen i Norrbottens län består av ett nätverk av människor med stora hjärtan, och öron som är bra på att lyssna, som kan vara till god hjälp då livet känns tufft.

Vi vill agera snabbt
När omsorgsgruppen tex. får kännedom om att djurhållningen på en gård försämrats är ambitionen att agera så snabbt som möjligt. Gruppen kan då på eget initiativ ta kontakt med lantbrukaren i fråga och besöka gården tillsammans med de som är bäst skickade att hantera situationen.  Alla i gruppen har givetvis tystnadsplikt.

Kontaktpersoner:
Lars Eriksson,

Mjölkbonde i Hundsjö, Boden.
Tel: 070-345 83 52 eller 0921-34 60 08
lars.eriksson@lrf.se

Gunnar Liljebäck,
Lantbrukare i Överkalix
Tel: 070-558 30 47

Blommor maskiner
Till sidomenyn

Stödsamtal för bönder

Solros

Skenande priser på foder, gödsel, el och diesel gör tillvaron tuff för landets bönder. Nu har du som lantbrukare i kris möjlighet att få psykologstöd.

LRF har tecknat ett avtal med Brolin Westrell för stödsamtal till medlemmar. Rent konkret innebär detta att kontakten med Brolin Westrell går via LRFs omsorgsansvariga.

Om du behöver stödsamtal, ta kontakt med:

Jenny Karlsson,
Omsorgsansvarig, sitter i djurskyddsrådet och ordförande i LRF Norrbottens regionstyrelse
Tfn 070-2457058
jenny.karlsson@lrf.se

Jessica Ulander,
Omsorgsansvarig handläggare LRF Norrbotten
Tfn. 010-184 26 32
jessica.ulander@lrf.se

Solros