Till sidomenyn

Årsmöten i lokalavdelningarna

Under perioden 15 januari till 15 februari ska det enligt stadgarna hållas årsmöte i lokalavdelningarna i LRF Skåne. Nedan finner ni material ni kan behöva före, under och efter årsmötet.

Glöm inte att lämna valrapport och verksamhetsberättelse efter snarast efter årsmötet. Senast den 16 februari 2024 behöver de vara inskickade till regionkontoret. Sista dag för att skicka in motioner till LRF Skånes regionstämma är den 16 februari 2024.

Kallelse till årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast en vecka innan årsmötet, tänk på att beställa den i god tid, senast 14 dagar innan den ska vara hos medlemmen.

Alla medlemmar hälsas välkomna till lokalavdelningarnas årsmöte 2024

För beställning av kallelser klicka HÄR

Sammanställning över inkomna motioner till regionstämman 2023.

Stadgar för lokalavdelningarna

Till sidomenyn Till sidomenyn Till sidomenyn