Då var det återigen dags för Borgeby fältdagar och folkfesten i Skåne! Välkomna till LRFs monter den 28-29 juni! Här kan du prata med oss om de frågor som berör dig som företagare. Bli medlem under mässan! Vi hjälper dig. Bägge dagarna delar vi ut skyddande solhattar till de 350 första medlemmarna som besöker vår monter, så glöm inte ditt medlemskort!

Till sidomenyn

Välkommen att prata med oss om frågor som intresserar dig!

Välkommen till LRFs monter! I år fokuserar vi på frågor som rör vatten, hållbarhet och energi, skog och livsmedel. Vi har medarbetare som gärna vill prata med dig om frågor som rör dig och ditt företagande eller ditt medlemskap.

Bli medlem under mässan! Vi hjälper dig. LRF är den den största företagarorganisationen som representerar och företräder de gröna näringarna i politiken - både på hemmaplan och i EU. Bli medlem under mässan och få en LRF ryggsäck.

Välkommen att besöka LRFs seminarier på mässan i seminarietältet Vipan. Läs mer nedan om vilka seminarier som kommer att hållas!

Till sidomenyn

Här hittar du oss

Karta Borgeby 2023

Vi finns i stortältet på mässan och du hittar oss i monter S97 - 98 samt S102 - 103, så klart allt på samma ställe. Se bild.

Karta Borgeby 2023
Till sidomenyn

LRFs aktiviteter under mässan

Seminarium: Solceller på åkermark – hot eller möjlighet?

När: 28/6 kl. 12:00 Seminarietältet vipan 

Det senaste året har satt ljuset på behovet av både ökad energiproduktion och stärkt livsmedelsproduktion, och med ett rekordstort antal ansökningar om solcellsparker har diskussionen om solceller på åkermark tagit fart. Hur resonerar representanter från myndigheter och bransch, och hur kan frågan om energiproduktion och livsmedelsproduktion hanteras framåt? 

Seminarium: TORKA – nu och i framtiden, hur hanterar vi nuvarande och framtida torksituationer.

När: 28/6 kl. 16.00 Seminarietältet Vipan

Med anledning av det rådande torkaläget har LRF lagt in ett extrainsatt seminarium på ämnet. Vad gör LRF, hur kan vi förbereda oss för ett mer extremt klimat och vad kan man som enskild företagare göra? Medverkar gör bl a Olof Johansson, Avdelningschef jordbruks- och analysavdelningen Jordbruksverket, Markus Hoffman expert vatten och hållbarhet LRF, Hans Ramel, ledamot riksförbundsstyrelsen och ordförande LRF Skåne.

Häst på Borgeby Fältdagar - favorit i repris

När: 28 och 29 juni kl. 09.30 vid Borgeby fältet (Stora entren)

HIR Skåne tillsammans med LRF genomför i GREPPA-anda en special guidning för hästföretagare. Vi kommer kunna ta del av mässans samlade kompetens för hästföretagande, till exempel foderproduktion, ekonomi och byggrådgivning, samt Greppas hästmoduler.
Anmälan: Senast den 27 resp. 28 juni via LÄNK eller till annika.sallvik@lrf.se. Ange då namn, adress, personnummer och mobilnummer

Frågor: Anna Starck, 070-816 20 32, anna.starck@hush.se

Välkommen!

Guidningen är kostnadsfri, man behöver inte betala inträde om man inte vill gå in på mässan igen efter fältvandringen. 

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne

Gemensam politikeraktivitet för LRF Skånes kommungrupper 

När: 29/6 kl. 10:30-14

Kommungrupperna i Skåne har möjlighet att bjuda in sina kommunpolitiker till en gemensam träff på mässan, vi lyssnar till seminariet offentlig upphandling, äter gemensam lunch åker gemensam traktortur runt mässan och avslutar i LRFs monter.

Seminarium: Offentlig upphandling – en del av svensk krisberedskap

När: 29/6 kl. 11:00 Seminarietältet Vipan

Ökade kostnader och kärv ekonomi har fått kommuner att prioritera om i måltiderna inom skola och omsorg. Under våren har även debatten om hållbar mat i det offentliga rasat när nya nordiska näringsrekommendationer arbetats fram. Under panelsamtalet möts representanter från bl a MATtanken, region Västra Götaland, kommun och bransch för en dialog om svensk mat i offentliga kök.

I LRF:s monter mellan kl. 13-14 kommer det sen finnas möjlighet för dig som medlem och intresserad att ställa frågor, diskutera kanske utifrån förmiddagens seminarium om möjligheter om den offentliga upphandlingen, hur det ser ut gällande beredskapen inom de offentliga köken med mera. Mycket välkommen!

LRF Ungdomen Skåne anordnar träff för SYO konsulenter

När: 10.30 - 14.00

Kompetensförsörjning till de gröna näringarna har aldrig varit viktigare och då är det viktigt att de personer som guidar ungdomar mot utbildningar och yrken är väl insatta i de gröna näringarna. LRF Ungdomen i Skåne arrangerar en träff med lunch för studie- och yrkesvägledare (SYV) i Skåne  tillsammans med Hushållningssällskapet.

Till sidomenyn

För mer information kontakta

Claes Kullman

Claes Kullman

Regional folkrörelseutvecklare. Kommungrupper & lokalavdelningar Skåne, medlems & organisationsfrågor

Markus Asp

Markus Asp

Regional kommunikatör. Press Skåne. Projektledare Kommungruppspaketet

Till sidomenyn