LRF Skåne är sammankallande i vår Djuromsorgsgrupp, ett nätverk där representanter för olika näringsinriktningar, samt slakteri, mejeri och foderföretag medverkar likväl som rådgivningsorganisationer, veterinärer och länsstyrelsen.

Gruppens syfte är att ge gemensam bild av läget främst utifrån djurhållning, och även för att ska förutsättningar för att ha det nätverket som behövs när det inte är så bra som vi önskar. Gruppen träffas 2-3 gånger per år samt vid behov.