Till sidomenyn

Omsorgsfrågor i Skåne

LRF har värderingar och riktlinjer som ska garantera en hållbar livsmedelsproduktion. I produktionen är det människans ansvar att garantera en god omsorg om djur och vi har en moralisk skyldighet att behandla djuren ansvarsfullt och med respekt. Vi anser att det är ägaren och skötarna som är grunden för en god djurvälfärd. Inom hela LRF har vi ett arbete för omsorg, eftersom våra regioner ser olika ut och arbetar på lika olika sätt skiljer sig arbetet åt mellan regionerna. Även namnen på vem som gör vad och vilken funktion olika grupper har varierar- och tro mig ibland är det förvirrande även för oss tjänstemän.

Det som också gör omsorgsarbetet varierande är att behovet av stöd/ hjälp varierar.

Till sidomenyn

Bondekompisar

Bondekompis
LRF har ett väl utbyggt arbete för att hjälpa och stötta medlemmar som av en eller annan anledning har det jobbigt. Allt vårt omsorgsarbete sker med hög integritet för den enskilde medlemmen.

LRF Skånes bondekompisar är vanliga personer som är proffsiga som kompisar, är duktiga på att så väl lyssna som att ställa frågor och det har bra kontaktnät. En bondekompis kan ge stöd när du, din kollega, någon i din familj, eller av anställda mår dåligt, behöver vägledning eller stöd i något som bekymrar dig.

Orsakerna till att man mår dåligt kan vara många, till exempel plötsliga händelser, ekonomiska problem, relationsproblem, djurskyddsbrister eller psykisk ohälsa. Våra bondekompisar är proffs på att lyssna. Att sätta ord på vad det är som tynger en är en bra start på att må bättre. Och en bondekompis kan ibland hjälpa till med att se flera möjligheter. De har ett kontaktnät som de lånar ut till den som behöver det och kommer att tipsa vidare till exempelvis professionellt stöd.

Hela omsorgsarbetet bygger på förtroende, då man också själv väljer vem man vill ta kontakt med. Vi har inte tystnadsplikt, men det som sagts används med förnuft och för att stötta.

Kanske gäller det inte dig själv? Du är välkommen att ringa även för någon annans räkning – kanske behöver en vän, släkting eller granne stöd?

Livet ska vara så bra som möjligt.

Bondekompisar i Skåne
Caroline Andersson, caroline@ulvsund.se - 070-358 34 60
Eva Karin Hempel, eva.karin.hempel@telia.com - 0708-10 37 78
Ingvar Larsson, ingvar.larsson@svenskakyrkan.se - 0734-07 77 41
Jens Larsson, jl@raatec.com - 0707-461977
Kenneth Larsson, bastadlarsson@hotmail.com - 0706-09 92 13
Magnus Gustafsson, hm.gustafsson@telia.com - 070-693 71 60
Maria Hofvendahl Svensson, maria@havofjallstugor.se - 0703-26 83 80
Per Håkansson, per@heinge.se - 070-374 71 55
Per Inge Pålsson, Pipalsson@gmail.com - 070-595 51 40
Thorsten Thuresson, torsten@thuresson.biz - 0705-48 02 05

Kontaktperson på LRF Skåne: Annika Sällvik, 072-73 54 342.

Till sidomenyn

Djuromsorgsgrupp

LRF Skåne är sammankallande i vår Djuromsorgsgrupp, ett nätverk där representanter för olika näringsinriktningar, samt slakteri, mejeri och foderföretag medverkar likväl som rådgivningsorganisationer, veterinärer och länsstyrelsen.

Gruppens syfte är att ge gemensam bild av läget främst utifrån djurhållning, och även för att ska förutsättningar för att ha det nätverket som behövs när det inte är så bra som vi önskar. Gruppen träffas 2-3 gånger per år samt vid behov.

Till sidomenyn

Kontakta oss

Annika Sällvik

Annika Sällvik

Regional Folkrörelseutvecklare. Omsorgsfrågor Skåne & Blekinge, Krisberedskap, Miljö, Tillsyn, Greppa Näringen