Till sidomenyn

Bondekompisar

LRF har ett väl utbyggt arbete för att hjälpa och stötta medlemmar som av en eller annan anledning har det jobbigt. Allt vårt omsorgsarbete sker med hög integritet för den enskilde medlemmen.

LRF Skånes bondekompisar är vanliga personer som är proffsiga som kompisar, är duktiga på att så väl lyssna som att ställa frågor och det har bra kontaktnät. En bondekompis kan ge stöd när du, din kollega, någon i din familj, eller av anställda mår dåligt, behöver vägledning eller stöd i något som bekymrar dig.

Orsakerna till att man mår dåligt kan vara många, till exempel plötsliga händelser, ekonomiska problem, relationsproblem, djurskyddsbrister eller psykisk ohälsa. Våra bondekompisar är proffs på att lyssna. Att sätta ord på vad det är som tynger en är en bra start på att må bättre. Och en bondekompis kan ibland hjälpa till med att se flera möjligheter. De har ett kontaktnät som de lånar ut till den som behöver det och kommer att tipsa vidare till exempelvis professionellt stöd.

Hela omsorgsarbetet bygger på förtroende, då man också själv väljer vem man vill ta kontakt med. Vi har inte tystnadsplikt, men det som sagts används med förnuft och för att stötta.

Kanske gäller det inte dig själv? Du är välkommen att ringa även för någon annans räkning – kanske behöver en vän, släkting eller granne stöd?

Livet ska vara så bra som möjligt.

 

Bondekompisar i Skåne
Eva Karin Hempel, eva.karin.hempel@telia.com - 0708-10 37 78
Ingvar Larsson, ingvar.larsson@svenskakyrkan.se - 0734-07 77 41
Jens Larsson, jl@raatec.com - 0707-461977
Magnus Gustafsson, hm.gustafsson@telia.com - 070-693 71 60
Per Håkansson, per@heinge.se - 070-374 71 55
Per Inge Pålsson, Pipalsson@gmail.com - 070-595 51 40
Thorsten Thuresson, torsten@thuresson.biz - 0705-48 02 05
Annika Sällvik, annika@sallvik.se 0709-48 23 48
Caroline Holmberg, caroline@ulvsund.se - 070-358 34 60

Ansvarig för omsorgsarbetet i regionstyrelsen är Annica Andersson 0729961811 och Henrik Gudmundsson 0706-09 06 69.

Till sidomenyn

Kontakta oss

Henrik Sporrong Esbjörnsson

Henrik Sporrong Esbjörnsson

Omsorgsfrågor och krisberedskap Jkpg/Skåne/Sydost