Till sidomenyn

Kontakta LRF Skåne

Adress:

Friluftsvägen 2
243 30 Höör

E-post:

skane@lrf.se

Faktureringsadress:

Lantbrukarnas Ekonomi AB
FE 312
838 73 Frösön
Referens: kst 032 beställarens namn, kbar + 6 siffror

Fakturor kan mejlas i pdf format till fakturaLE@lrf.se
bilagor måste ingå i samma fil som fakturan.

Till sidomenyn

Medarbetare

LRF Skåne har gemensam personalorganisation med LRF Jönköpings län och LRF Sydost, och utgår från fyra kontor i området. Höör, Växjö, Kalmar och Jönköping.

Karin Eickhoff

Regionchef

Telefon:

010-184 25 27

E-post:

karin.eickhoff@lrf.se

Kristina Yngwe

Vice regionchef

Telefon:

073-878 61 40

E-post:

kristina.yngwe@lrf.se

Anita Persson

Regional sakkunnig. Företagande, Livsmedelsstrategi Skåne, Upphandling, Kärleken till den skånska maten, CAP

Telefon:

010-18 44 150

E-post:

anita.persson@lrf.se

Anna Irani

Näringspolitisk expert/jurist

Telefon:

010-18 44 158

E-post:

anna.irani@lrf.se

Annika Sällvik

Regional Folkrörelseutvecklare. Omsorgsfrågor Skåne & Blekinge, Krisberedskap, Miljö, Tillsyn, Greppa Näringen

Telefon:

010-18 44 183

E-post:

annika.sallvik@lrf.se

Carin Hoflund

Föräldraledig - Regional sakkunnig. Äganderätt & Skog

Telefon:

010-184 25 53

E-post:

carin.hoflund@lrf.se

Claes Kullman

Regional folkrörelseutvecklare. Kommungrupper & lokalavdelningar Skåne, medlems & organisationsfrågor

Telefon:

010-18 44 228

E-post:

claes.kullman@lrf.se

Dan Sandberg

Regional sakkunnig. Viltskador, biotopskydd, jordbrukspolitik & CAP

Telefon:

010-184 42 02

E-post:

dan.sandberg@lrf.se

Elenore Petersson

Regional kommunikatör. Press Jkpg/Sydost. Barn & Ungdomsfrågor & LRF Ungdomen Jönköpings län

Telefon:

010-18 44 236

E-post:

elenore.petersson@lrf.se

Emma Fransson

Regionalt sakkunnig. Skog.

Telefon:

010-184 25 85

E-post:

emma.fransson@lrf.se

Eva Söder

Regional folkrörelseutvecklare. Lokalavdelningar Jkpg/Sydost, medlems & organisationsfrågor

Telefon:

010-184 42 64

E-post:

eva.soder@lrf.se

Helena Elmquist

Regional sakkunnig. Hållbarhet, klimat och miljö.

Telefon:

070-622 77 09

E-post:

helena.elmquist@lrf.se

Henrik Sporrong Esbjörnsson

Regional folkrörelseutvecklare. Omsorgsfrågor Jkpg/Kronoberg/Kalmar, Kommungrupper Jkpg/Sydost

Telefon:

010-18 44 299

E-post:

henrik.sporrong@lrf.se

Ida Grimlund

Regionalt sakkunnig. Vattenfrågor

Telefon:

010-1842611

E-post:

ida.grimlund@lrf.se

Ingela Jönsson

Ekonomi Syd

Telefon:

010-184 43 09

E-post:

ingela.jonsson@lrf.se

Lisa Hartelius

Regional folkrörelseutvecklare. (föräldraledig)

Telefon:

072-16 04 568

E-post:

lisa.hartelius@lrf.se

Markus Asp

Regional kommunikatör. Press Skåne, LRF Ungdomen Skåne

Telefon:

010-1844386

E-post:

markus.asp@lrf.se

Rose-Marie Winqvist

Regional sakkunnig. Företagande, Barn & Ungdom, Konsumentaktiviteter, Livsmedelsstrategi Jönköping/Sydost

Telefon:

010-184 44 96

E-post:

rose-marie.winqvist@lrf.se

Sara Andersson

Regionalt sakkunnig. Samhällsbyggnad och infrastruktur.

Telefon:

010-184 26 50

E-post:

sara.andersson@lrf.se

Sarah Ejermark

Regional kommunikatör. Press Jkpg & Sydost. Redig Mat med ICA Maxi, LRF Ungdomen Sydost

Telefon:

010-184 45 05

E-post:

sarah.ejermark@lrf.se

Ingrid Jönsson

Skolkontaktansvarig Skåne.

Telefon:

0708-25 05 38

E-post:

ingrid.63@telia.com

Tommy Persson

Vaktmästare Skåne

Telefon:

010-18 44 530

E-post:

tommy.persson@lrf.se

David Ekbäck

Projektledare Lövsuccé 2.0 i landskap och företag

E-post:

david.ekback@outlook.com
Till sidomenyn

Regionstyrelse

Hans Ramel

Ordförande, Ledamot

Telefon:

0708415754

E-post:

hans.ramel@lrf.se

Maria Hofvendahl Svensson

Vice ordförande, Ledamot

Telefon:

070-3268380

E-post:

maria@havofjallstugor.se

Anders Rolfsson

Ledamot

Telefon:

0706323905

E-post:

anders.rolfsson@lrf.se

Ann Marke

Ledamot

Telefon:

0704372485

E-post:

ann.marke@lrf.se

Annica Andersson

Ledamot

Telefon:

0729961811

E-post:

annica.bakvangen@gmail.com

Frida Vännman Kvantenå

Ledamot

Telefon:

0708229712

E-post:

frida.w.kvantena@gmail.com

Glenn Oredsson

Ledamot

Telefon:

0708360838

E-post:

glenn.oredsson@lrf.se

Helen Ek Nilsson

Ledamot

Telefon:

0707622335

E-post:

helen.nilsson@lrf.se

Henrik Gudmundsson

Ledamot

Telefon:

0706090669

E-post:

hgelteknik@hotmail.com
Till sidomenyn

Valberedning

Eva Karin Olin Hempel

Valberedning, ordf.

Telefon:

0708103778

E-post:

eva.karin.hempel@telia.com

Bo Svensson

Valberedning, ledamot

Telefon:

0706630556

E-post:

svenstorp720@hotmail.com

Filippa Jönsson

Valberedning, ledamot

Telefon:

0709462330

E-post:

filippa@skonadal.se

Håkan Svensson

Valberedning, ledamot

Telefon:

0708385023

E-post:

hakan.svensson@bollerup.se

Jerry Olsson

Valberedning, ledamot

Telefon:

0708439795

E-post:

jerry@gundrastorp.se

Oliver Kristoffersson

Valberedning, ledamot

Telefon:

0722351230

E-post:

oliver.kristoffersson93@gmail.com

Stefan Olsson

Valberedning, ledamot

Telefon:

0709170666

E-post:

stefan.halarp@gmail.com
Till sidomenyn

LRF Ungdomen Skåne

Maja Lippe

Ordförande

Telefon:

073-0555168

E-post:

maja-lippe@outlook.com

Gustav Månsson

Vice ordförande

Telefon:

070-8228936

E-post:

gustavmansson3@gmail.com

Elna Laxmar

Ledamot

Telefon:

073-3686921

E-post:

elna@laxmar.se

Josefine Beckman

Ledamot

Telefon:

072-2336661

E-post:

beckmanjosefine@gmail.com

Frida Lindström

Ledamot

Telefon:

076-8687921

E-post:

frida.lindstrom98@outlook.com

Madeleine Nilsson

Ledamot

Telefon:

073-3413046

E-post:

madeleine@orelund.com

Oscar Tidfält

Ledamot

Telefon:

070-8411666

E-post:

o.tidfalt@gmail.com

Ellen Lindqvist

Ledamot

Telefon:

073-0243384

E-post:

ellen.lindqvist@hotmail.com

Andreas Paulsson

Ledamot

Telefon:

073-3106141

E-post:

andreaspaulsson.se@hotmail.com

Julia Löfman

Ledamot

Telefon:

070-7355014

E-post:

juliaakarin@hotmail.com