Fakta Skånes län

Skåne

LRF Skåne är en av LRFs 17 regioner. Här kan du se fakta om de gröna näringars betydelse för näringslivet. Uppgifter från 2020.

Skåne

Ytterligare siffror för dig som förtroendevald

Här hittar du lättillgänglig statistik om de gröna näringarna i alla Sveriges kommuner.

Läs mer här