Vår verksamhet i Södermanlands län

Verksamheten vi bedriver inom LRF Södermanland är bred. Det händer mycket hela tiden. För att hålla dig uppdaterad kan du läsa nyhetsbreven som kommer ut varannan vecka. Här hittar du det som hänt på sistone inom våra olika verksamhetsområden samt vem du kan kontakta i frågan.