I Omsorgsgruppen finns LRF:s bondekompisar som kan vara en bra samtalspart och ett bra bollplank. Ofta lättar det på trycket bara man får prata om det som känns svårt och i bland kan det kännas enklare att resonera med en person utanför bygden eller familjen. När du ringer LRF:s bondekompisar kommer du till en lyssnande medmänniska som känner till lantbrukets villkor. Bondekompisarna ersätter inte professionell hjälp som kuratorer, psykologer eller ekonomirådgivare i de fall sådana behov finns.