Välmående lantbrukare har välmående djur. LRF Västerbotten har därför en omsorgsgrupp som finns till hands när någon medmänniska behöver stöd.

Till sidomenyn

Omsorgsgruppen

Kor närbild

Omsorgsgruppen ska fungera som en första kontakt för att sortera upp läget i en svår situation. Gruppen kan också hjälpa till att förmedla lämpliga kontakter. Arbetet bygger på frivillighet och gruppen är också ett nätverk mellan dem som, på olika sätt, kommer i kontakt med djur- och omsorgsärenden i länet.

I många krissituationer kan den enskilde vara i stort behov av professionell hjälp och därför rekommenderar vi att man tecknar LRFs Olycksfallsförsäkring. Med försäkringarna i Säker Person ges möjlighet till samtalsstöd från psykologer, hälsocoacher, ekonomer, jurister och andra experter, dygnet runt.

Kontakt
Välkommen att kontakta någon i gruppen om du själv känner att du behöver ha någon att prata med eller om du tror att någon annan behöver gruppens hjälp. Kontakten med djur- och omsorgsgruppen kan ske i förtrolighet. Vi har givetvis tystnadsplikt!

LRF Västerbotten:
Lotta Folkesson, Ordförande för omsorgsgruppen och ordförande i LRF Västerbottens regionstyrelse
Tel: 070-351 96 97
lotta.folkesson@lrf.se

Andreas Bergmark, omsorgsgruppen och styrelseledamot i LRF Västerbottens regionstyrelse
Tel: 073-0985738
andreas.bergmark@lrf.se

Det går också bra att kontakta någon annan i regionstyrelsen som då vidarebefordrar till omsorgsgruppen men har tystnadsplikt gentemot resten av regionstyrelsen.

Länsstyrelsen:
Annelie Grip Hansson, Länsveterinär 
Fredrik Nilsson, Djurskyddssamordnare, tel: 010-2254000

Norrmejerier:
Medlemsservice, tel: 090-18 29 00
Simon Brändström, Kvalitetskoordinator/Teamledare
Nina Gustafsson, Mjölkkvalitetsrådgivare
Cathrine Pålsson, Mjölkkvalitetsrådgivare

Nyhléns-Hugosons:
Ove Hansson, Inköp slakt och livdjursförmedlare, tel: 0910-50902

Svenska kyrkan:
Johannes Nord, Präst och samtalsstöd, tel: 070-639 96 15

Kor närbild
Till sidomenyn

Stödsamtal för bönder

Solros

Skenande priser på foder, gödsel, el och diesel gör tillvaron tuff för landets bönder. Nu har du som lantbrukare i kris möjlighet att få psykologstöd.

LRF har tecknat ett avtal med Brolin Westrell för stödsamtal till medlemmar. Rent konkret innebär detta att kontakten med Brolin Westrell går via LRFs omsorgsansvariga.

Är du i behov av samtalsstöd? Kontakta oss!

Lotta Folkesson,
Ordförande för omsorgsgruppen och ordförande i LRF Västerbottens regionstyrelse
Tfn 070-351 96 97
lotta.folkesson@lrf.se

Jessica Ulander,
Omsorgsansvarig handläggare LRF Västerbotten
Tfn. 010-184 26 32
jessica.ulander@lrf.se

Solros