Välmående lantbrukare har välmående djur. LRF Västernorrland har därför en omsorgsgrupp som finns till hands när någon medmänniska behöver stöd.

Till sidomenyn

Omsorgsgruppen

Blommor maskiner

Genom omsorgsgruppens arbete kan vi komma fram med hjälp i tid och därigenom förhindra bristfällig djurhållning. Omsorgsarbetet sker med hög integritet för den enskilde medlemmen. Det kan finnas en mängd olika orsaker till att man som medlem mår dåligt, till exempel ekonomiska problem, relationsproblem, djurskyddsbrister eller psykisk ohälsa.

Omsorgsgruppen kan prata med den som mår dåligt, visa helt vanlig medmänsklighet, något som särskilt ensamföretagare kan behöva. Gruppen kan tillsammans med samarbetspartners erbjuda hjälp med professionellt samtalsstöd, praktisk hjälp, juridik, psykolog eller ekonomisk rådgivning. Självklart har alla som arbetar i gruppen tystnadsplikt.

Kontaktpersoner i Västernorrland:

Annsofi Collin, Samordnare omsorgsgruppen LRF Västernorrland 
Tel: 010-184 26 52
Stefan Eriksson, LRF Västernorrland
Tel: 070-325 53 14 
Peter de Beau, LRF Västernorrland
Tel: 060-12 63 00

Simon Brändström, Norrmejerier
Tel: 073-057 59 69
Emma Gratte, Arla Foods
Tel: 070-380 28 88
Ove Hansson, Nyhléns&Hugosons
Tel: 0910-509 02, 

Blommor maskiner
Till sidomenyn

Stödsamtal för bönder

Solros

Skenande priser på foder, gödsel, el och diesel gör tillvaron tuff för landets bönder. Nu har du som lantbrukare i kris möjlighet att få psykologstöd.

LRF har tecknat ett avtal med Brolin Westrell för stödsamtal till medlemmar. Rent konkret innebär detta att kontakten med Brolin Westrell går via LRFs omsorgsansvariga.

Om du behöver stödsamtal, ta kontakt med:

Annsofi Collin,
Omsorgsansvarig handläggare LRF Västernorrland
Tel: 010-184 26 52
ann-sofi.collin@lrf.se

Solros