Ägarskifte

För att säkerställa att företag inom det gröna näringslivet är attraktiva att ta över, är lönsamheten avgörande. Ägarskiften är en kritisk faktor för både näringslivet och samhället, då de påverkar de gröna näringarnas framtida utveckling, bidrar till lösningar på miljö- och klimatutmaningar, samt säkrar livsmedelsförsörjningen. Därför är engagerar sig LRF aktivt i frågor som rör ägarskiften.

Statistik visar att mer än en tredjedel av jordbruksföretagarna som driver enskilda firmor är över 65 år gamla, medan endast en fjärdedel är under 50 år. Forskning indikerar att företagare som närmar sig pensionsålder tenderar att göra färre stora investeringar och förändringar, vilket negativt påverkar både det individuella företagets långsiktiga lönsamhet och möjligheterna för nya företagare att ta över.

Ett annat hinder är de höga priserna på mark, byggnader och maskinparker i förhållande till deras avkastningsvärde. Detta gör det utmanande för potentiella köpare, särskilt unga entreprenörer utan omfattande kapital eller etablerade bankrelationer, att finansiera ett övertagande.

Till sidomenyn

Så arbetar LRF för föryngring inom lantbruket

Frågan om återväxt i lantbruket är viktig för LRF som bland annat leder Landsbygdsnätverkets grupp för ägarskiften.

Inom projektet Mer mat – fler jobb tog man fram en rapport som beskriver både utmaningar och möjligheter med ägarskiften i de gröna näringarna. Du hittar den längts ner på den här sidan.

LRF bevakar också skattefrågorna kopplat till ägarskiften som i de flesta fall ganska fördelaktiga. Oftast sker beskattning enbart i inkomstslaget kapital. Vid generationsskiften av aktiebolag kvarstår dock problem med så kallade trädabolag där beskattning i vissa fall sker i inkomstslaget tjänst. LRF deltar i den statliga 3:12-utredningen och arbetar där för att beskattningen i dessa fall ska likställas med situationen där ägarskiftet sker till extern part. 

Den som vill gå vidare och få rådgivning kopplat till ägarskifte, läs mer på Ludvig & Cos webbplats om ägarskifte i aktiebolag och om generationsskifte. Ludvig & Co ordnar också fysiska träffar på Temat Gården byter ägare. 

Programmet Skifta Rikt ger blivande företagare lantbruk kunskap och insikter i hur man leder sig själv och andra till ett framgångsrikt och modernt företag i de gröna näringarna.

Till sidomenyn

LRF Ungdomen

4 personer från LRF Ungdomen

LRF Ungdomen är engagerad i frågan om ägarskifte och genomför en undersökning bland unga lantbrukare för att få mer underlag för hur man ska gå vidare med arbetet kring föryngringen och säkrandet av ett framtida lantbruk i Sverige. 

LRF Ungdomen
4 personer från LRF Ungdomen
Till sidomenyn

LRF-tips om kapitalförsörjning

Det här innehållet är låst.

Detta innehåll är endast tillgänglig för betalande medlemmar i LRF. Du som är medlem kan logga in med knappen nedan för att se innehållet.

Vägen till finansiering av ditt lantbruksföretag

Denna guide har tagits fram för dig som är, eller vill bli, företag...

Ladda ned dokument

Endast medlemmar kan ladda ner detta dokument.

Vägen till finansiering av ditt lantbruksföretag

Denna guide har tagits fram för dig som är, eller vill bli, företag...

Endast medlemmar kan ladda ner detta dokument.

Till sidomenyn

Vanliga frågor och svar

Det här innehållet är låst.

Detta innehåll är endast tillgänglig för betalande medlemmar i LRF. Du som är medlem kan logga in med knappen nedan för att se innehållet.

Till sidomenyn
Till sidomenyn