Om ägarskiften

För att säkerställa att företag inom det gröna näringslivet är attraktiva att ta över, är lönsamheten avgörande. Ägarskiften är en kritisk faktor för både näringslivet och samhället, då de påverkar de gröna näringarnas framtida utveckling. Därför engagerar sig LRF aktivt i frågor som berör ägarskiften.

Statistik visar att mer än en tredjedel av jordbruksföretagarna som driver enskilda firmor är över 65 år, medan endast en fjärdedel är under 50 år. Forskning indikerar att företagare nära pensionsåldern tenderar att dra ner på stora investeringar och förändringar, vilket negativt påverkar både det individuella företagets långsiktiga lönsamhet och möjligheterna för nya företagare att ta över.

Ett ytterligare hinder är de höga kostnaderna för mark, byggnader och maskinparker jämfört med deras avkastningsvärde. Dessa priser utgör en stor utmaning för potentiella köpare, särskilt unga entreprenörer som saknar omfattande kapital eller starka bankrelationer, att finansiera ett övertagande.

Är du intresserad av det här? Du som är inloggad kan välja att följa det här sakområdet och kommer då få nyheter från LRF direkt till din inkorg.

Logga in som medlem eller skapa ett kostnadsfritt konto.

Är du intresserad av det här? Du som är inloggad kan välja att följa det här sakområdet och kommer då få nyheter från LRF direkt till din inkorg.

Logga in som medlem eller skapa ett kostnadsfritt konto.

Till sidomenyn

Så arbetar LRF

Frågan om återväxt i lantbruket är viktig för LRF som bland annat leder Landsbygdsnätverkets grupp för ägarskiften.

Inom projektet Mer mat – fler jobb tog man fram en rapport som beskriver både utmaningar och möjligheter med ägarskiften i de gröna näringarna. Du hittar den längts ner på den här sidan.

LRF bevakar också skattefrågorna kopplat till ägarskiften som i de flesta fall ganska fördelaktiga. Oftast sker beskattning enbart i inkomstslaget kapital. Vid generationsskiften av aktiebolag kvarstår dock problem med så kallade trädabolag där beskattning i vissa fall sker i inkomstslaget tjänst. LRF deltar i den statliga 3:12-utredningen och arbetar där för att beskattningen i dessa fall ska likställas med situationen där ägarskiftet sker till extern part. 

Den som vill gå vidare och få rådgivning kopplat till ägarskifte, läs mer på Ludvig & Cos webbplats om ägarskifte i aktiebolag och om generationsskifteLudvig & Co ordnar också fysiska träffar på Temat Gården byter ägare. 

Programmet Skifta Rikt ger blivande företagare lantbruk kunskap och insikter i hur man leder sig själv och andra till ett framgångsrikt och modernt företag i de gröna näringarna.

Till sidomenyn

Många vill – men få kan

4 personer från LRF Ungdomen

Rapporten "Många vill - med få kan" från LRF Ungdomen belyser problematiken kring ägarskiften inom jordbruket. Den visar att en stor majoritet av unga lantbrukare, 94 procent, är intresserade av att överta gårdar, men endast en liten del har realistiska möjligheter att göra detta på grund av flera hinder. Bland de största utmaningarna framhävs brist på kapital, psykiska påfrestningar som följer med att driva lantbruk, och nuvarande ägares tvekan att lämna över sina verksamheter.

Läs rapporten här
4 personer från LRF Ungdomen
Till sidomenyn

LRF-tips om kapitalförsörjning

Det här innehållet är låst.

Detta innehåll är endast tillgängligt för betalande medlemmar i LRF. Du som är medlem kan logga in nedan för att se innehållet.

Vägen till finansiering av ditt lantbruksföretag

Denna guide har tagits fram för dig som är, eller vill bli, företag...

Ladda ned dokument

Endast medlemmar kan ladda ner detta dokument.

Vägen till finansiering av ditt lantbruksföretag

Denna guide har tagits fram för dig som är, eller vill bli, företag...

Endast medlemmar kan ladda ner detta dokument.

Till sidomenyn

Vanliga frågor och svar

Det här innehållet är låst.

Detta innehåll är endast tillgängligt för betalande medlemmar i LRF. Du som är medlem kan logga in nedan för att se innehållet.

Till sidomenyn Till sidomenyn