En viktig del av svenskt lantbruk

Cirka 40 procent av jordbruksmarken idag brukas genom arrende. För unga lantbrukare kan arrende vara ett bra alternativ vid nyetablering eftersom det minskar det initiala kapitalbehovet för en markinvestering. Det gäller även för lantbrukare som siktar på att utvidga och effektivisera sin produktion. Då erbjuder arrende en möjlighet att göra det utan den stora kapitalinvestering som köp av mark innebär.

För markägare som inte aktivt bedriver jordbruk är arrende en fördelaktig lösning, då arrendatorn sköter om marken enligt arrendeavtalet. 

Bevaka ett sakområde för att få ett notismejl när vi publicerar nytt innehåll om det du är interesserad av.

Logga in för att börja bevaka det här ämnet

Bevaka ett sakområde för att få ett notismejl när vi publicerar nytt innehåll om det du är interesserad av.

Logga in för att börja bevaka det här ämnet

Till sidomenyn

Arrendelagstiftningen

Arrendelagstiftningen utgör grunden för avtal mellan markägare och arrendatorer och LRFs medlemmar representerar för båda parter.

I ljuset av Sveriges nationella livsmedelsstrategi från 2017 och konkurrenskraftsutredningen från 2015 fick SLU i uppdrag av regeringen att analysera effekterna av jordförvärvs- och arrendelagstiftningen.

SLUs studie från 2018 föreslog att ökad avtalsfrihet mellan parterna i sidoarrenden bör övervägas. Än så länge har regeringen inte föreslagit några ändringar i dessa lagar, men LRF följer utvecklingen noga och diskuterar frågan inom ramen för sitt Arrenderåd.

Till sidomenyn

LRFs arrenderåd

Arrenderådet, etablerat 1975, fungerar som ett rådgivande organ till LRFs styrelse. Det består av åtta medlemmar, med jämn representation från både markägare och arrendatorer. Rådets ordförande är en ledamot från LRFs förbundsstyrelse, medan en LRF-tjänsteman tjänstgör som sekreterare. Dessutom deltar en tjänsteman från Ludvig & Co i rådets arbete. Arrenderådet sammanträder normalt tre gånger per år.

Arrenderådets ansvarsområden inkluderar att hantera lagstiftningsfrågor relaterade till arrende, utforma och uppdatera LRFs arrendemallar samt att övervaka och analysera utvecklingen på arrendemarknaden.

Till sidomenyn

Avtalsmallar

Avtal om bostadsarrende

Ladda ned dokument

Endast medlemmar kan ladda ner detta dokument.

Begäran om villkorsändring

Ladda ned dokument

Endast medlemmar kan ladda ner detta dokument.

Uppsägning av jordbruksarrende på grund av förverkande

Ladda ned dokument

Endast medlemmar kan ladda ner detta dokument.

Uppsägning av jordbruksarrende till avtalsperiodens slut

Ladda ned dokument

Endast medlemmar kan ladda ner detta dokument.

Formulär 1 Avtal om jordbruksarrende med byggnader

Ladda ned dokument

Endast medlemmar kan ladda ner detta dokument.

Formulär 2 Avtal om jordbruksarrende utan byggnader

Ladda ned dokument

Endast medlemmar kan ladda ner detta dokument.

Formulär 3 Avtal om jordbruksarrende utan byggnader - ettårigt avtal utan förlängningsrätt

Ladda ned dokument

Endast medlemmar kan ladda ner detta dokument.

Avtal om bostadsarrende

Endast medlemmar kan ladda ner detta dokument.

Begäran om villkorsändring

Endast medlemmar kan ladda ner detta dokument.

Uppsägning av jordbruksarrende på grund av förverkande

Endast medlemmar kan ladda ner detta dokument.

Uppsägning av jordbruksarrende till avtalsperiodens slut

Endast medlemmar kan ladda ner detta dokument.

Formulär 1 Avtal om jordbruksarrende med byggnader

Endast medlemmar kan ladda ner detta dokument.

Formulär 2 Avtal om jordbruksarrende utan byggnader

Endast medlemmar kan ladda ner detta dokument.

Formulär 3 Avtal om jordbruksarrende utan byggnader - ettårigt avtal utan förlängningsrätt

Endast medlemmar kan ladda ner detta dokument.

Till sidomenyn Till sidomenyn Till sidomenyn

Frågor och svar

Det här innehållet är låst.

Detta innehåll är endast tillgängligt för betalande medlemmar i LRF. Du som är medlem kan logga in nedan för att se innehållet.